TINE rådgivere som inspiserer helsen til kuene.

Friske dyr gir god melk

TINEs 10 900 eiere og deres 225 000 melkekyr og geiter produserer melka, selve fundamentet for TINEs virksomhet. TINE har derfor både et ansvar og en sterk interesse i at både ku og geit er friske og behandles godt.

TINE har et ansvar for å bidra til å utnytte de norske fôrressursene best mulig og stimulere til bærekraftig melkeproduksjon i hele landet.

Melkekvalitet i verdenstoppen
Norge er i verdenstoppen på god melkekvalitet. God melkekvalitet er avhengig av mange ulike faktorer. Ute på gårdene må hygienen før, under og etter melking være god. Optimal vask, riktig melkingsteknikk sammen med et godt fungerende melkeanlegg er en forutsetning for å lykkes. Videre er det svært viktig med godt og riktig fôr samt en god dyrehelse og dyrevelferd.

Sammen med Sveits og Finland har Norge det lavest dokumentert celletallet i melk, et signal om høy kvalitet på melka fra friske dyr. I løpet av 2017 har vi nådd det laveste celletallet på både ku- og geitemelk noensinne. Videre er Norge blant landene med lavest antibiotikaforbruk innen matproduksjonen på landdyr[1]

Friske dyr og god dyrevelferd
Norsk dyrehelses største trussel er import av levende dyr med sykdomssmitte eller introduksjon av nye bakterier som er resistente mot antibiotika.

Norge har god storfe- og geitehelse med fravær av mange alvorlige smittsomme sykdommer som fortsatt finnes i andre europeiske land. Vi har et strengt regelverk for bruk og omsetning av legemidler, inkludert antibiotika. Dette gjør at vi har svært få tilfeller av antibiotikaresistens. TINE har spisskompetanse innen storfe- og geitehelse, og er ledende i å sikre god dyrehelse gjennom våre rådgivere som besøker melkegårdene jevnlig.

Les mer i vår årsrapport.