Mor og to barn samlet ved frokostbordet hjemme.

Trygg mat gir fornøyde forbrukere

Langsiktig og målbevisst arbeid for å sikre god dyrehelse og god hygiene i hele verdikjeden gjør norske meieriprodukter til noe av det tryggeste man kan spise.

En trygg verdikjede

Trygg mat er mat som er fri for helseskadelige mikroorganismer, kjemikalier, fremmedlegemer og allergener. Trygge melkeprodukter handler om trygg og hygienisk meieriproduksjon etter HACCP- prinsippene, men det handler også om dyrehelse og dyrevelferd, legemiddelbruk til kyr og geiter, om trygt fôr og om bruk av plantevernmidler. Det handler om trygg og hygienisk transport av melk og produkter til og fra produksjonsanleggene, og om trygge leverandører av emballasje og ingredienser. Trygg mat berører hele TINEs verdikjede.

Policy, indikatorer og måltall for trygg mat

TINEs virksomhetsbeskrivelse fastsetter TINEs policy for trygg mat og kvalitet. Policyen slår fast at TINEs produkter skal være trygge å spise og inneholder også et punkt om at beslutninger om trygg mat skal baseres på fagkompetanse og vitenskapelige fakta. TINE har sentrale mål for trygg mat som omfatter «ingen tilbakekallinger fra markedet» og «ingen påvisninger av sykdomsframkallende mikroorganismer i produkter» (overholdelse av mikrobiologiske forskriftskrav).

I 2017 var det en tilbakekalling av produkt fra markedet grunnet mulig innhold av metallspon i en müsliblanding fra en av TINEs leverandører. I løpet av 2017 er 4648 produkter analysert uten at det ble påvist sykdomsfremkallende mikroorganismer eller toksiner. De sentrale målene gir en overordnet beskrivelse, men meieriene etablerer også egne mål som gjenspeiler deres produksjon.

Sjeldent at folk blir syke

Det er sjelden at folk blir syke av mat i Norge, men likevel påfører matbåren sykdom samfunnet store kostnader. Nasjonalt folkehelseinstitutt melder om 5000 til 7000 tilfeller av matbåren sykdom i Norge årlig og antar at mørketallene er store. Imidlertid er det svært få av disse tilfellene som noen gang har vært knyttet til melkeprodukter, noe som samsvarer med internasjonale funn som viser at dette er en trygg matvaregruppe.

En verden i endring

Det har funnet sted en utvikling i kunnskap om produksjon av trygg mat de siste tiårene. I dag handler ikke trygge meieriprodukter bare om trygg melk, men også om andre ingredienser og innsatsfaktorer. Hele verden har blitt markedsplass og matsvindel blir mer vanlig. Dette stiller krav til kompetanse, dokumentasjon og oppfølging av leverandører. I årene som kommer skal TINE fortsatt bruke egen fagkunnskap og utvikle den videre for å lage trygge produkter – som en stor og landsdekkende produsent har TINE et samfunnsansvar for at produktene er trygge å spise.

Les mer i vår årsrapport.