Gutt som spiser en yoghurt.

Vi gjør Norge sunnere

TINE er en del av nordmenns hverdag, enten vi er på frokostbordet, i matpakka, til fredagstacoen, eller i bagen på vei til trening. Melk er en unik kilde til jod, kalsium, proteiner av høy kvalitet og en viktig matvare i det norske kostholdet.

Feil kosthold er den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge. Nordmenn får i seg nær 40 prosent mer mettet fett enn hva som er anbefalt, og helsemyndighetene er bekymret for utviklingen. Forbruket av sukker er redusert med 25 prosent  de siste ti årene, men inntaket er fortsatt for høyt i noen grupper av befolkningen. Det er store sosiale forskjeller i kosthold og forutsetninger for å velge sunt.

Meieriprodukter er den viktigste kilden til mettet fett. TINE tar derfor dette på alvor og ser det som sitt ansvar å bidra til å redusere inntaket av mettet fett.

Utfordring

Målet til enhver kommersiell virksomhet er å skape best mulig økonomisk resultat for sine eiere. For TINE betyr dette blant annet at vi må utnytte melka optimalt. For å møte forventningene om å redusere mettet fett, vil vi kunne stå overfor en situasjon der TINE har et overskudd av fett. Utfordringen blir da å kunne avsette dette på en måte som ikke utfordrer målet om en absolutt reduksjon av mettet fett i det norske kostholdet

Umettet fett

TINE jobber med ulike tiltak for å redusere tilbudet av mettet fett. Det vurderes å endre fôret til kuene ved at tilsetningen av mettet fett erstattes med umettet fett fra for eksempel raps. Resultater er at melkefettet får en høyere andel umettet fett, noe som vil være et svært viktig bidrag til å redusere mettet fett i meieriproduktene.

«Lettere» produkter

I 2017 har TINE fortsatt arbeidet med å optimalisere fettinnholdet i store volumprodukter, som for eksempel i flere varianter av brunostene. Vi har lansert nye produkter med lite fett, og samtidig gjort en betydelig innsats for å markedsføre lettere varianter av Norvegia® og Jarlsberg®.

Vi snakker om kosthold

TINE har de siste to årene jobbet målrettet for å etablere en talsperson for ernæring. Vedkommende skal være en tydelig stemme og gi forbrukeren informasjon og kunnskap om kosthold og helse. TINEs talsperson på ernæring skal bidra til at forbruker kan ta de gode kostholdsvalgene.

Vi legger vekt på saker om utfordringer relatert til hverdagskostholdet, aktivitet og helse. Sakene publiseres gjennom aviser og tidsskrifter, men også på ernæringsbloggen.no og sosiale kanaler. På tampen av 2017 ble «ernæringspodden» startet opp, og det med stor suksess.

Rett til informasjon

TINE ønsker å legge til rette for at forbruker kan ta sunne og informerte matvarevalg. I dag er det vanskelig å gi forbruker god informasjon om produktenes ernæringsmessige betydning. TINE må her rette seg etter EUs «merkeforordning». I hovedsak er TINE for et strengt regelverk som beskytter forbruker mot villedende markedsføring og overdrivelse av helseeffekt. Dagens regelverk gjør det imidlertid vanskelig å gi forbruker den informasjonen vi mener de har krav på.

TINE er derfor i dialog med helsemyndighetene om hvordan man kan innrette regelverket for bedre merking av blant annet av tilsatt sukker i mat- og drikkevarer.

Les mer i vår årsrapport.