Ku på gress omringet av flott landskap.

Bærekraftig verdiskapning

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker årlig.

Et bærekraftig samfunn

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jorda ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene rundt er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder vil derfor i stadig større grad stille krav til at varer og tjenester er produsert på en hensynsfull og forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også vil skape forretningsmessige muligheter for TINE.

TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, styrkes vår konkurransekraft samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Et aktivt ansvar

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser, samtidig som man er tydelige på sitt ansvar og hvordan det best kan ivaretas. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser.

Trykk her for TINEs Bærekraftig verdiskapning