Melk fra økologiske TINE-gårder

Tinemelk holder alltid den samme, høye kvaliteten – enten den kommer fra våre økologiske eller konvensjonelle melkegårder.

I TINE er det økologiske landbruket en viktig, alternativ driftsform – og en verdifull læringsarena for bærekraftig landbruk. De største forskjellene på våre to produksjonsmåter finner du inne i fjøset eller ute på enga. Det er der du oppdager hva våre 300 økologiske melkegårder gjør annerledes:

  • Her dyrker bøndene jorda helt uten plantevernmidler eller kunstgjødsel, og bruker i stedet naturens egne metoder for å sikre gode avlinger.
  • Kyrne er mer ute på beite, og får alltid økologisk dyrkede råvarer i fôret som serveres inne.
  • Minst halvparten av fôret skal komme fra egen gård, eller fra andre økologiske gårder i nærheten.

Hver ku får dessuten ekstra plass i fjøset, og båskyr får lufte seg utendørs flere ganger hver eneste uke, også på vinteren. Kalvene på økologiske melkegårder får være lengre sammen med moren, og gis også fersk melk de tre første månedene – der melkeerstatning er lov i konvensjonell drift.

Høye krav til bonden

Økologisk melkeproduksjon stiller høye krav til bonden og koster litt mer, men gir mye tilbake. Derfor betaler vi også litt ekstra til bøndene som leverer økologisk melk.