Tankbil fra TINE kjører over fjellet

Bærekraft

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser.  

Bærekraftig verdiskapning

TINE skal bidra til bærekraftig bruk av jordas ressurser og ta hensyn til omgivelsene.

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

FNs bærekraftmål - der TINE kan bidra mest

I dag har menneskene på jorda et gjennomsnittlig fotavtrykk på 2,3 hektar, mens det bare er tilgjengelig 1,8 hektar per person (kilde: Footprintnetwork.org). Fortsetter vi som i dag, viser beregninger at vårt økologiske fotavtrykk vil stige, med andre ord øker overforbruket.
En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig