TINE produkter kommer oftest med kartongemballasje. Her ser du 5 av disse produktene.

Mindre plast

TINE bruker mye emballasje hvert år. Derfor er vi opptatt av å stadig utvikle nye emballasjeløsninger og returordninger. Hvis vi mennesker fortsetter som før, vil det være mer plast enn fisk i havet om en 30 års tid, og mye av den vil være inne i fiskene og hvalene. Tiden har kommet for å tenke nye og innovative løsninger på emballasje. 

TINE Rømme  med letter beger for miljøets skyld

Lettere beger for miljøets skyld

Nå bruker vi mindre plast i rømmebegrene våre enn tidligere. Dette gir en plastreduksjon på 30 tonn i året. 

Vi i TINE har satt oss ambisiøse mål for vår emballasje og jobber med at alle vår emballasje skal være laget av fornybare råvarer innen 2023.

Du kan lese mer om andre tiltak vi jobber med på bærekraft her.  

Handlevogn med dagligvarer

Hvorfor må vi egentlig bruke plast?

Plast har gode egenskaper ved at det tar vare på produktet og bidrar til lengre holdbarhet, samtidig er det viktig at plasten havner til resirkulering og ikke i naturen. Plast på avveie er et stort problem.

Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner og det er viktig å ikke se på emballasje kun som avfall. Emballasje, som for eksempel fornybar plast, skal beskytte produktet slik at forbruker får et produkt med god og forventet kvalitet, og er også et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn. Det er mange hensyn å ta når det gjelder emballasje.