tine rømme mindre plast i beger

Lettere beger for miljøets skyld

Nå bruker vi mindre plast i rømmebegrene våre enn tidligere. Dette gir en plastreduksjon på 30 tonn i året.

 

Hvis vi mennesker fortsetter som før, vil det være mer plast enn fisk i havet om en 30 års tid, og mye av den vil være inne i fiskene og hvalene.

En død hval fylt med 30 plastposer strandet på norskekysten og skapte naturligvis store overskrifter. For første gang ble en av verdens raskest voksende miljøproblem noe også vi nordmenn fikk kjenne på. 

I dag flyter mer enn 150 millioner tonn plast i havet. Fortsetter vi med samme forbruksmønster vil det i år 2050 være mer plast enn fisk i havet. 

Plast er en utfordring for miljøet, spesielt hvis brukt plast ender i naturen. Av TINEs totale emballasjeforbruk er nærmere 80 prosent papp og papir, mens i overkant av 20 prosent er plast. Hva gjelder plasten i seg selv, så ønsker TINE å øke bruken av såkalt bioplast. Dette er en plasttype som fremstilles av fornybare råvarer, og ikke fra fossil gass som i dag er den viktigste råvaren i produksjon av plast.

Tilbake til hvalen. En mager trøst er at hvalen inneholdt lite plast av norsk opprinnelse. I Norge har vi gode returordninger for avfall, og alt det vesentligste går til gjenvinning enten som energi i fjernvarmeanlegg eller til nytt materiale. ​

Hvorfor må vi egentlig bruke plast?

Nøkkelordet er å bruke minst mulig plast. Plastemaballasjen gjør nemlig at produktene holder seg lenger. Når produktene holder seg lengre blir det mindre matsvinn og den totale miljøbelastningen er mindre. Derfor er det viktig å ikke se på emballasje kun som avfall. Først og fremst skal emballasjen beskytte produktet slik at man får et produkt med god og forventet kvalitet som slipper å omgjøres til matsvinn..

Utgått holdbarhet er i følge matsvinn.no den største grunnen til at folk kaster rømmeprodukter. Visste du for eksempel at rømme kan fryses? Her finner du tips til hvordan DU kan kaste mindre mat.

Verdens beste surfer om rømme-begrene til TINE

Etter at vi gjorde rømmebegrene litt tynnere, har vi spart naturen for 30 tonn plast i året. Hør hva verdens beste surfer synes om endringen!