Marit jobber som Direktør for TINE Partner Industri

Lidenskap for melk og muligheter

– Ny konkurransesituasjon er krevende, men kan også gi spennende muligheter, sier Marit. Hun er nyansatt direktør for TINE Partner Industri, og skal lede teamet sitt gjennom store endringer.
Navn Marit
Tittel / Stilling Direktør for TINE Partner Industri
Utdanning Siviløkonom fra Handelhøyskolen BI
Arbeidserfaring Jobbet med marketing, innovasjon og salg i merkevarebedrifter innen dagligvare

I tillegg til å produsere egne merkevarer, leverer TINE råvarer til en rekke produkter i industrien.

– Vi leverer meieri-ingredienser til andres produksjon. Det kan være alt fra cheddar til pizza, fløte til iskrem, proteinpulver til sportsprodusenter, melk til pølser og fiskekaker, og pulver til posesupper og sauser, forteller Marit. Nå er hun i gang med å rigge TINE Partner Industri for fremtiden.

Virksomhetsområdet inkluderer alt fra store merkevarebedrifter til bakeren på hjørnet. Den ferske direktøren ser mange muligheter i dette markedet.

Billig er ikke alltid bra

– Prispress har gjort at flere produsenter bruker substitutter i produktene sine, for eksempel at bakeribransjen benytter vann i produksjonen i stedet for melk. Da må vi komme med innsikt i slik at bakeren kan forsvare en økt pris ved bruk av ingredienser med mer næring  som i sum gir bedre smak og et mer næringsrikt produkt for forbruker.

Marit mener TINE spiller en viktig rolle i fremtiden, gjennom å synliggjøre fordelene ved å bruke gode, rene råvarer.

– I stedet for å importere billig ost fra land hvor det brukes mye antibiotika i dyrehold , kan man velge norskprodusert ost. Da kan man være sikker på at råvarene kommer fra gårder med lite bruk av antibiotika. Kortreiste produkter gir også en klimagevinst fordi transportutslippene blir lavere.

Hun mener det er mange kunder som ikke reflekterer over dette når man kjøper billig mat basert på utenlandske råvarer med dårlig sporbarhet på kvalitet og innhold, og ønsker å bidra til at flere tar ansvar for å øke oppmerksomheten rundt bærekraftige og sunne alternativer.

Næring til Norge

For Marit er TINE-kulturen, og fundamentet virksomheten er bygget på, den aller viktigste drivkraften. I dette ligger det at bøndene er langsiktige eiere som skal forvalte jorda og kulturlandskapet på best mulig måte med høyest mulig kvalitet, og at TINE skal gjøre det beste ut av råvarene.

– Jeg merker at det er en enorm lojalitet og mye passion og stolthet for TINE blant kollegene mine. Det er et veldig godt utgangspunkt for å ta fatt på endringene vi nå står overfor. Konkurransen er tøffere enn før, og i tillegg er rammebetingelsene endret. Men i dette ligger det også mange muligheter, og jeg gleder meg til å gå i gang med den nye organiseringen, sier Marit.

­– Det kjennes bra å jobbe for at bonden skal få et best mulig utgangspunkt til å ta vare på sin bedrift og gjennom det være med på å påvirke det norske kulturlandskap, bedrifter og næring i Norge.

 

Møt flere som jobber med salg