Kim jobber som økonomisjef for Innovasjon og marked

Forenkler det komplekse

Kim (31) skal bidra til å spare 70 millioner for TINE de neste tre årene. Det gjør han ved å snakke med folk, bryte ned siloer og fokusere på de enkle tingene.
Navn Kim
Tittel / Stilling Økonomisjef for Innovasjon og Marked
Utdanning Bachelor i økonomi (Oslo Met/HiO) og master i finans (Heriot-Watt, Edinburgh)
Arbeidserfaring Jobbet som Business Controller i Orkla

Kim er økonomisjef for Innovasjon og marked, og kom til TINE fra Orkla for et par år siden. I løpet av det siste året har det skjedd store endringer i TINE, blant annet som følge av et topplederskifte. I tillegg er det en ny leder for konsernområdet Kim er en del av.

– Konsernledelsen er tydelig opptatt av at vi skal fokusere på de enkle tingene først. Og at vi hele tiden har øynene på målet.

Utviklet egen metodikk

– Et av målene er å spare 70 millioner i kostnader på produktene våre de neste tre årene. Vi bruker en verdianalysemetodikk som vi har utarbeidet sammen med TINE Forbedring, og foreløpig ser det ut til å gi gode resultater.  

Kim er glad for at TINE satser videre på denne metodikken.

– Det er motiverende å få slik tillit. Nå har vi laget rammeverk, maler og prosesser for hvordan det skal gjennomføres, og det blir spennende å se dette utvikle seg videre.

Helhet, virkelighetsoppfatning og puslespill

– I praksis foregår prosessen slik at vi samler en gruppe mennesker fra ulike deler av verdikjeden, og støtter dem gjennom ulike steg. Vi starter med å beskrive et helhetsbilde for å sikre at alle har lik virkelighetsoppfatning og det samme utgangspunktet for å jobbe videre. Deretter følger en detaljert arbeidsprosess før vi kan gjennomføre endringene.

Kim forteller at de som har deltatt synes det er gøy å bli kjent med verdikjeden på denne måten. Det gir en større kontaktflate ut i organisasjonen, og man får vite mer om hvordan ting egentlig foregår i andre deler av virksomheten.

– Det fungerer så bra fordi det bryter ned siloer i praksis, bidrar til bedre samarbeid på tvers og man forstår de faktiske utfordringene i de ulike delene av verdikjeden. Jeg liker kombinasjonen av å få innsikt og kunnskap om de ulike områdene gjennom å snakke med kolleger, og deretter bidra til å sette dette sammen til et overordnet bilde for verdikjeden som helhet.

TINE som en liten oppstartsbedrift?

Selv om TINE er en stor og kompleks virksomhet, er det likevel mange likhetstrekk med mindre selskaper. Kim mener man kan gjøre de samme grepene i TINE som man gjør i en bitteliten oppstartsbedrift.

– TINE er stort i form av omsetning og skala, men de faktiske beslutningsveiene er ofte ikke så lange som man skulle tro. Derfor mener jeg at man i realiteten kan operere veldig fleksibelt. Ved å kontakte de rette nøkkelpersonene på de rette nivåene, kan vi raskt få tatt gode beslutninger og spre det videre nedover. Vi kan behandle organisasjonen som en liten startup, og når effekten av forbedringene ganges opp, kan gevinstene bli store.

Samfunnsrolle og mening

For Kim føles det meningsfylt å skape verdier for et selskap som har så stor samfunnsmessig påvirkning i Norge.

– TINE er en av de få virksomhetene som er eid av dem som også leverer råvarene. Vi må både få utnyttet den melken eierne våre leverer, og vi må levere verdi tilbake gjennom de resultatene vi oppnår. I tillegg skal vi ha respekt for den samfunnsrollen vi er med på å forvalte fordi vi har en stor påvirkning på arbeidslivet i Norge.
 

Møt flere av våre ansatte