Kim Andre er fagspesialist innen produksjon hos TINE

Med Kim Andre på laget blir TINE-anleggene grønnere

Kim Andre utvikler varmepumper og jobber for at TINE både skal bruke minst mulig energi, og bruke riktige energityper. Målet er at TINE på sikt kun skal bruke fornybare energikilder.
Navn Kim Andre
Tittel / Stilling Fagspesialist Energi – forbedring og prosjekt – Produksjon
Utdanning Utdannet sivilingeniør maskinprosess og produktutvikling, NMBU, fordypning innenfor prosess.

Kim Andre er sivilingeniør og jobber som fagspesialist energi i TINE Produksjon. Han begynte som trainee i 2011.

– Traineestillingen ga meg en unik mulighet til å bli kjent med alt som skjer i TINE på veien fra gård til produksjon. Jeg fikk prøve meg på flere arbeidsområder og ble utfordret både faglig og personlig.

Etter å ha blitt kjent med flere sider av verdikjeden, fant Kim Andre ut at han ønsket å jobbe mer med energi og miljø. Nå jobber han sentralt i TINE med fornybare energikilder. Som fagspesialist bidrar han med sine erfaringer i mange deler av virksomheten, og er med i flere forskningsprosjekter.

– Målet er å koordinere prosjektene slik at vi får utnyttet kunnskapen, og prioriterer det som er viktigst.

Norges nye miljømeieri

Våren 2019 mottok Kim Andre en pris for innovative løsninger på vegne av TINE. Juryen valgte TINE fordi det nye meieriet på Flesland i Bergen var det første i Norge som dekket det totale varmebehovet ved hjelp av varmepumper.

– Vi kaller det miljømeieri fordi vi bruker det som finnes av muligheter og ny teknologi for bærekraftig produksjon. Det nye meieriet bruker 40 prosent mindre energi enn det gamle anlegget på Minde. Og løsningene vi har kommet frem til her er med å bane vei for hva vi kan gjøre på andre anlegg, både eksisterende og nye.  

Prisdryss for varmepumpeteknologi

Kim Andre har også tatt imot en pris TINE fikk i mars 2019, for langsiktig arbeid med varmepumpeteknologi.

– TINE har drevet mange prosjekter over lang tid, og jobbet med flere innovative løsninger. Blant annet har vi Co2-varmepumper ved to av meieriene våre i Midt-Norge, og ved meieriet i Ålesund har vi varmepumper som skal produsere damp ved hjelp av fjernvarme.

Gøy å være miljødrivkraft

TINE har en stadig sterkere kultur for forbedring, og det synes fagspesialisten er motiverende. Han ser lyst på fremtiden.

– Det blir spennende å være med på den utviklingen TINE skal gjennom i tiden fremover. Særlig nå som flere er opptatt av å gjøre miljøvennlige valg i alle ledd av verdikjeden. Det er gøy å være drivkraft i dette arbeidet. Noe av det fineste med TINE er engasjementet for å finne nye muligheter til å bli bedre hele tiden.
 

Møt flere som jobber med produksjon