Anette jobber som prosjektleder med logistikk

Valgte en skikkelig utfordring

– Hvis jeg blir god på TINEs verdikjede så vil mye annet være ganske enkelt, sier Anette. Den tidligere EY-konsulenten ville bli god på logistikk, og bestemte seg for å begynne med noe av det vanskeligste. Nå leder hun et prosjekt som jakter på den perfekte ordren.
Navn Anette
Tittel / Stilling Prosjektleder i avdeling Strategiske logistikkprosjekter
Utdanning Siviløkonom, master i finans og strategisk ledelse fra CBS i København
Arbeidserfaring Konsulent i Ernst & Young 

Ordet verdikjede har de aller fleste TINE-ansatte et forhold til. Det beskriver hele prosessen fra TINE henter melk hos bonden frem til de mer enn 1000 ulike produktene er å finne i butikkhyllene. TINE har en av Norges mest komplekse verdikjeder.

– Meieriprodukter trenger kjøling og har kort holdbarhet. Kundene ønsker at produktene skal være holdbare lengst mulig. Dermed blir marginene små, og prosessene må være raske og effektive. Varene må ut med en gang, forteller siviløkonom Anette.  

Hun er prosjektleder i en avdeling som håndterer store strategiske logistikkprosjekter som går på tvers av verdikjeden. Enten leder hun flere mindre prosjekter samtidig, eller så leder hun et stort. Akkurat nå leder hun et stort. Det heter Den Perfekte Ordren, og skal effektivisere logistikken i TINE.

Leter etter den beste løsningen

– For å nå kundenes og forbrukernes forventninger om pris og kvalitet, må vi stadig gjøre endringer. I mitt nåværende prosjekt tar vi for oss de største kostnadsdriverne i logistikken, og ser blant annet på endringer i bestillings- og leveringsbetingelser, hvordan vi kan forbedre distribusjonsrutene og hvordan vi plukker varer. Vårt mål er å sikre en god og effektiv distribusjon med høy leveringspresisjon til våre kunder og samtidig sikre at TINE evner å tilpasse seg kommende endringer i markedet.

Anette samarbeider tett med andre avdelinger som distribusjon, lager, salg og IT. For å ta riktige beslutninger må hun både forstå logistikkperspektivet og de andre avdelingenes behov.

– Salg har stort fokus på kundens ønsker, logistikk har stort fokus på kostnadseffektivitet, og jeg må bidra til at vi finner en gyllen middelvei som best mulig ivaretar TINEs interesser. 

Stort spenn

Det har skjedd store endringer i TINE det siste året, med både ny konsernsjef og ny strategi. Anette synes det er spennende å jobbe i en bransje som er i endring, der det er tøff konkurranse og høye krav fra kundene. Det er viktig å innovere og tenke nytt, og i takt med digitaliseringen åpner det seg mange muligheter. Hun liker å jobbe med nye fagområder, problemstillinger og folk. I rollen som prosjektleder for strategiske logistikkprosjekter kommer hun tett på beslutningstakere, og jobber både strategisk og operativt.

– Jeg blir motivert av å jobbe med komplekse problemstillinger som går på tvers av verdikjeden, og å tenke helhetlig. Arbeidsdagene mine er veldig varierte, og prosjektene jeg leder har ulik tematikk. Jeg får lære og bidra i prosessene fra pilot til implementering, og får se resultatene fra prosjektene jeg leder.

Må være der det skjer

For å lykkes med oppgavene, mener hun det er avgjørende å være tett på for å se hvordan det faktisk fungerer i andre deler av verdikjeden.

– Vi kan ikke bare sitte på kontoret, men må være med sjåførene ut på bil, og snakke med de som jobber på lager og plukker varer, være med selgere ut til kunde, aktivt oppsøke de folka som gjør selve jobben. Jeg liker denne arbeidsmåten veldig godt. Det handler om å forstå hvem og hva vi jobber for. Da kan vi utvikle oss innenfor andre fagområder også, og vi blir bedre kjent med verdikjeden når vi ser hva andre står i.  

Anette setter også pris på kollegene i avdelingen.

– De er engasjerte og dyktige, og vil både hjelpe og løfte hverandre. Vi er et veldig bra team selv om vi jobber med ulike prosjekter. Det viktigste er at vi står sammen om det overordnede målet, som er å gjøre TINE til et meieri i verdensklasse.

 

Møt flere som jobber med logistikk