Mann i telefon med iskaffe i hånden

Søtstoff i mat og drikke

Søtstoffer brukes i mat og drikke for å gi søtsmak uten å bidra med kalorier. Utfra hva nordmenn får i seg, er mengde søtstoff godt innenfor de grensene som er trygge.

Mattilsynet godkjenner bruk av søtstoffer i Norge. Alle studier som holder god nok kvalitet er tatt med i kunnskapsoppdateringene som løpende gjøres av søtstoffer. 

Alle søtstoffer er trygge

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), og European Food Safety Authority (EFSA) gjennomfører jevnlig risikovurderinger. Mengdene som er tillatt og beregnet inntak i Norge er godt innenfor de grenseverdiene som anses som trygt.

Ingen overskrider grenseverdiene

VKM har beregnet at ingen nordmenn får i seg mengder som overskrider grensen for akseptabelt daglig inntak (ADI) for søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose gjennom drikkevarer. De samme vurderingene er gjort av EFSA, det europeiske mattilsynet. På Folkehelseinstituttes nettsider kan du lese mer om regelverk, helseeeffekter og risiko ved bruk av tilsetningsstoffer generelt. 

Barn under tre år anbefales ikke søtstoff

Myndighetene anbefaler at søtstoffer ikke inngår i kostholdet til små barn. Det er derfor ikke tillatt å bruke søtstoff i barneprodukter (til barn under tre år). Ikke fordi det er påvist noen spesifikk fare, men fordi barn har lavere kroppsvekt og det skal mindre til for å overskride akseptabelt daglig inntak.

Personer med diabetes

I Norge har 375 000 personer i Norge diabetes. Personer med diabetes er ofte storforbrukere av søtstoffer, men heller ikke denne gruppen av befolkningen når opp til maksgrensen ADI.