TINEs resultat for 2020 er et fundament for framtida, skriver konsernsjef Gunnar Hovland.

TINEs resultat for 2020 er et fundament for framtida

Rekordresultat og rekordstor etterbetaling til eierne og fortsatt ikke fornøyd? Jo, jeg er både fornøyd og imponert! Det har blitt gjort et fantastisk stykke arbeid i hele verdikjeden fra bås til bord, hver eneste dag i et krevende år, for å få til dette.

Fasiten på resultatet vårt er: 1 992 millioner kroner er en forbedring på 803 millioner kroner sammenliknet med 2019, og en etterbetaling på 76 øre for hver liter levert er opp fra 43 øre i 2019, noe som setter rekord i begge kategorier for oss i TINE. Aldri før har vi levert så gode tall, og timingen kunne knapt vært bedre. 1 083 millioner kroner går nå rett tilbake til melkeprodusenter over hele landet som har store investeringsbehov på gårdene sine for å blant annet fortsette å innfri på kravene til dyrevelferd og bærekraft.

Vi har også levert på samfunnsoppdraget vårt i året hvor en flaggermus på andre siden av kloden skulle snu verden på hodet. Eiere og ansatte i TINE har fullt fortjent blitt vurdert som samfunnskritiske funksjoner når krisen inntreffer og krevende tider til tross – kjøleskapene i butikker over hele landet har blitt fylt opp gjennom hamstring, norgesferie og hjemmekontor-tider. Vi har gjort store investeringer på blant annet Dovre, Storsteinnes og Elnesvågen – hver av dem har store ringvirkninger på lokalmiljøene sine. Vi vinner omdømmeprisene Ipsos og RepTrak, og for få uker siden ble vi tildelt Helse- og omsorgsdepartementets pris for «Sunnere produkter» for vårt arbeid med å redusere mettet fett i melka. Det er med andre ord mye å glede seg over.

Baksiden av medaljen er at trenden fra 2019 fortsetter. Konkurransen blir tøffere, importen øker fortsatt, store eksportvolum er borte og grensehandelen vil fortsatt være der når mobiliteten øker igjen. I tillegg må eierne våre fortsatt indirekte subsidiere TINEs konkurrenter gjennom en rekke politiske ordninger som for lengst har utspilt sin rolle.

Vi følger salgstallene nøye og spesielt andelsutviklingen. 4,2 prosent opp i volum i dagligvare, samtidig som vår kategori vokser med 7,8 prosent. Vi hadde god vekst på ost, smør, crème fraîche og fløte spesielt og det skal vi ta med oss, men samtidig taper vi terreng på yoghurt, melk og mye mer. Kort fortalt: Vi gjør det godt, men andre gjør det enda bedre.

Summen er altså en rekke gleder og noen kjente bekymringer. Men vi har levert, forbedret og lært på en utrolig god måte gjennom hele fjoråret, noe som er grunnen til at jeg ser på 2020-resultatet som et godt fundament for framtida. Vi er rett og slett bedre rustet til å møte utfordringene våre nå, enn vi var for et år siden. Eierne kan investere tyngre i eget bruk, for seg selv og kommende generasjoner, og vi skal gjøre det samme; investere i effektivisering og vekst for langsiktigheten i TINE-bondens eget selskap.

Detaljert informasjon finner du i vedlagt årsrapport og børsmelding.

Helsing frå

Gunnar Hovland

Konsernsjef i TINE

Vedlegg: