TINE selger seg ut av Rørosmeieriet AS

Helt siden oppstarten har TINE vært med som eier av Rørosmeieriet. Denne uken ble en majoritet av meieriet på Røros solgt til investeringsselskapet Salvesen & Thams. Dette innebærer hele TINEs eierandel på 11 prosent.

— Rørosmeieriet har en fin historie og flinke folk. Vi i TINE er imponert over hva de har fått til og er glad for at vi kunne spille en rolle i å hjelpe dem i oppstarten. Nå begynner et nytt kapittel og det var helt naturlig for oss å selge vår andel og slippe andre til, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Rørosmeieriet har blitt en tydeligere konkurrent de siste årene, og ser behovet for ytterligere investeringer og nye krefter på eiersiden for å kunne fortsette veksten. Flere av initiativtakerne til salget har i den forbindelse ønsket at TINE også skal være med på å selge sin andel, noe meierisamvirket har stilt seg positive til ved riktige betingelser.

— Vi ønsker absolutt ikke å være en bremsekloss i Rørosmeieriets videre utvikling og har hatt god dialog om et eventuelt salg, samtidig som vi har vært opptatt av betingelser som reflekterer verdien av eierposten vår, noe vi nå har fått til, uttaler Hovland.

Også Rørosmeieriet er positive til fremtiden for økomelk fra Røros.

— Vi ser fram til et nytt kapittel i Rørosmeieriets historie. Dette er en løsning som gir oss mange muligheter framover, både for selskapet, ansatte, økobøndene og matbransjen i Røros-traktene. Dette vil styrke oss, og gi grunnlag for at vi kan ta nye, store steg videre. TINE har vært viktig for Rørosmeieriets oppstart, og vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med dem rundt viktige områder som mer omlegging til øko, og optimal anvendelse av økomelka i Norge, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund, som har ledet selskapet de siste 12 årene.