TINE øker konkurransekraften

TINE har i dag lagt rammene for fremtidig produksjon av faste produkter. Det betyr at meieriet i Elnesvågen bygges om og ny vurdering av Voss gjøres etter at Elnesvågen er ombygd. Kremostproduksjonen samles i Ørsta og meieriet i Hardanger legges ned.

Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på 69 millioner kroner per år, men det vil ta flere år før alle endringene kan gjennomføres. Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet.

Det skal nå utarbeides konkret gjennomføringsplan hvor omstilling for de medarbeiderne som er berørt blir det aller viktigste.

- Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere nå vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier konserndirektør produksjon Per Ivar Berg.

TINE vil være positiv til ny næringsvirksomhet

- Det er viktig hva som skjer i de områdene der TINE trekker seg ut. Derfor vil vi være positive til et samarbeid med lokale interessenter om ny næringsvirksomhet, sier Berg.

Reduserer årlige kostnader med 69 millioner

Dagens vedtak bygger på beregninger som viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 69 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

Vedtaket betyr:

  • Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri ost når produksjon av Jarlsberg for eksport utgår, trolig fra 2020.
  • Ny vurdering av Voss foretas når Elnesvågen er ombygd. Det betyr at Voss drives videre i flere år til, men med begrensede investeringer i denne perioden.
  • Produksjonen av brunost og gomme-produkter på Elnesvågen og Ørsta overføres til andre brunostanlegg, for det meste til Byrkjelo og Lom & Skjåk.
  • Kremostproduksjonen samles på meieriet i Ørsta. Det betyr at Hardanger legges ned.

- Med stadig økende konkurranse, ikke minst fra import, er det viktig at TINE driver en mest mulig effektiv industri.Endring i innenlands etterspørsel og bortfall av eksportsubsidier gjør at vi må tilpasse industrien vår. Samtidig ligger det også muligheter for å oppnå en forbedret effektivitet, sier Berg.

Mer informasjon?

Kontakt TINE Pressevakt, tlf. 48230994.