Norvegia smørbar på tube - skinkeost og baconost

TINE har fått dispensasjon til å benytte importert kjøtt i skinke- og baconost merket med Nyt Norge

Utfordrende leveransesituasjon på grunn av pandemien, er årsaken til at TINE har søkt stiftelsen Matmerk om en dispensasjon for å kunne bruke importert kjøtt i skinke- og baconost merket med Nyt Norge fram til 1. juni 2021. Matmerk har innvilget søknaden.

For å kunne merke produkter med Nyt Norge, er det et krav at innholdet, som kjøtt og melk, skal være norsk. Hovedingrediensen i de to tubeost-produktene til TINE er norsk melk. Det importerte kjøttet vil utgjøre maksimalt 14 % av det totale produktet. 

Selv om TINE har fått dispensasjon til å bruke importert kjøtt, arbeider TINE og kjøttleverandøren Nortura med tiltak for å redusere bruken av importert kjøtt, som er estimert at vil utgjøre 24 tonn fram mot 1. juni 2021. Dette er en forutsetning fra Matmerks side i dispensasjonen.

 

Kontaktpersoner:

  • Kommunikasjonssjef i TINE, Sindre Ånonsen, tlf. 916 75 707 
  • Kommunikasjonssjef i Matmerk, Anne Mette Johnsen, tlf. 909 61 602 
  • Kommunikasjonssjef i Nortura, Mari Hagerup, tlf. 920 46 088