Erik Smith-Hansen blir konserndirektør for TINE Internasjonal og Henrik Bachke Madsen blir konserndirektør for IT og digitalisering.

TINE forsterker konsernledelsen

TINE ruster seg for videre lønnsom vekst og oppretter to nye konsernområder: IT og digitalisering og TINE internasjonal. Å utnytte mulighetene i ny teknologi er en viktig målsetting for verdikjeden vår, sammen med ambisjonen om å lønnsom vekst i det internasjonale markedet. Endringene gjør selskapet godt posisjonert for å ta nye steg framover.

– Vi skal tilpasse oss nye behov og muligheter, samtidig som vi sikrer kontinuitet. Vi har en klar ambisjon om lønnsom vekst i det internasjonale markedet de neste årene og på samme måte vet vi at effektiv utnyttelse av IT og digitalisering er avgjørende for å videreutvikle konkurransekraften i TINE. Dette er derfor et helt naturlig steg for å realisere vekst og konkurransekraft fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.


TINE løfter IT og digitalisering opp som et eget konsernområde for å gi det helt nødvendig kraft og fokus på tvers av hele konsernet. Selskapet har funnet rett person for den nyopprettede stillingen som konserndirektør for IT og digitalisering i egne rekker, og Henrik Bachke Madsen tiltrer stillingen 1.juli.

TINE gjør også ytterligere grep for lønnsom vekst i den internasjonale virksomheten og samler nye og etablerte markeder i et nytt konsernområde. TINE skal videreutvikle sin markedsposisjon, i tillegg til å jobbe mot et nytt gjennombrudd på norsk melk. En robust organisering under en leder på tvers av selskapets internasjonale satsinger blir viktig for å lykkes. Orkla-topp, Erik Smith-Hansen, blir en del av TINE-laget som konserndirektør for TINE Internasjonal.

TINE skal levere bedre kundeopplevelser og konkurransekraft

Henrik Bachke Madsen har jobbet i TINE i 9 år og kommer nå fra stillingen som leder for Masterdata, BI & analytics. Han har tidligere erfaring fra store forbedringsprogrammer på tvers av hele virksomheten til TINE.

– Det er få selskaper i Norge hvor du kan jobbe med en så kompleks verdikjede som i TINE. IT er et viktig verktøy for å forbedre drift og prosesser, som gjør oss mer fremtidsrettet og robust i endringer som kommer. Den digitale utviklingen er avhengig av at vi lykkes i samspillet mellom folk og teknologi. Det er menneskene i TINE som må gjøre prosessene og forretningsmodellene bedre gjennom smart bruk av systemer, sier Bachke Madsen.

Før han begynte i TINE har han jobbet i 10 år med større endringsprogrammer for store virksomheter med erfaring fra IT transformasjonsavdelingen i Capgemini Consulting, og som partner i management consulting-byrået Bene Agere.

– Jeg er glad for at Henrik har takket ja til å lede det nye konsernområde. Han har mange års erfaring fra hele verdikjeden i TINE. Sammen med gode lederegenskaper og en solid digital transformasjonskompetanse skal det gi bedre kundeopplevelser og forsterke vår konkurransekraft fremover. Et sterkt, fremoverlent og kompetent digitalt miljø i TINE er helt sentralt både for vår daglige drift, men også for å rigge selskapet vårt for fremtiden, sier Hovland.

Samles for lønnsom vekst på tvers av markeder og landegrenser

I fjor solgte TINE nesten 50 000 tonn ost utenfor landegrensene, og den internasjonale virksomheten utgjør 17,5 % av TINE Gruppas inntekter. Nå skal porteføljen videreutvikles til et felles konsernområde, og den nye konserndirektøren, Erik Smith-Hansen, har lang erfaring fra internasjonale vekstprosesser i sin rolle som CEO i Orkla Care International.

– Som de fleste andre nordmenn har jeg vokst opp med TINE. Samfunnsoppdraget; å styrke norsk matproduksjon, sikre norske arbeidsplasser og jobbe på lag med dyktige bønder rager svært høyt. Jeg gleder meg til å være med å bidra til både økt volum og lønnsomhet i den internasjonale virksomheten. Forbruker blir mer bevisst på hvor maten kommer fra, og her tror jeg Norge og TINE har veldig mye å bringe til torgs. Med produkter av høy kvalitet, fantastiske smaker og en unik verdikjede i verdenssammenheng, sier Smith-Hansen

Med 25 års erfaring fra Orkla, har han hatt ulike stillinger innen forskjellige selskaper, produktkategorier og geografier. Over halvparten av årene har vært i internasjonalt eksponerte roller som har gitt han bred forbrukerinnsikt og forståelse for markeder over store deler av verden. Smith-Hansen vil rapportere til konsernsjef og være assosiert til konsernledelsen. For å sikre at all tid brukes på å skape lønnsom vekst i de internasjonale markedene vil han ikke være fast representant i konsernledelsen, hvor den norske virksomheten krever mye tid. Han vil tiltre stillingen 1.september.

– Vi har funnet rett person til å videreutvikle TINEs internasjonale ambisjoner, og jeg er veldig glad for å ønske Erik velkommen til TINE. Gjennom hans erfaring fra sterkt konkurranseutsatte markeder globalt, vil han styrke vår internasjonale virksomhet. Målet med alt vi gjør er å skape lønnsom vekst for eierne våre, og med færre som drikker melk her hjemme og økt import er det ingen tvil om at det er viktig å lykkes med vår internasjonale satsing, avslutter Hovland.

Vedlegg: