TINE etterlyser mer nyanserte kostråd

Ettersom forskningen vokser frem er synet på mettet fett stadig mer nyansert. På samme måte som man deler flerumettet fett inn i omega-6 og omega-3, er det i dag klart at de ulike mettede fettsyrene virker ulikt på kroppen.
Konsernsjef Hanne Refsholt.
Konsernsjef Hanne Refsholt.

Konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt, utfordret torsdag helseminister Bent Høie i synet på mettet fett. Anledningen var et møte i Næringslivsgruppen, et initiativ fra statsråden for å samarbeide med matvarebransjen om en bedre folkehelse.

Nyere forskning har blant annet vist en sammenheng mellom et høyere inntak av melkefett, redusert insulinresistens og lavere forekomst av type 2 diabetes.  TINE imøteser derfor at statens råd for ernæring skal se nærmere på kunnskapsgrunnlaget for rådene om mettet fett og melkefett.

-Vi spiser mat, ikke næringsstoffer. Når vi spiser ost, smør, nøtter eller sjokolade er det ikke bare det mettede fettet som virker på kroppen, men summen av protein, vitaminer, mineraler, andre fettstoffer og ulike bioaktive komponenter. Her ligger noe av årsaken til at ost, også de fete variantene, virker mer positivt på helsen enn hva man kanskje skulle forvente ut fra innholdet av mettet fett. Dette gjenspeiles også av de gjeldende næringsstoffanbefalingene, Nordiske næringsstoffrekommendationer 2012, hvor man kan lese at There is no convincing evidence that consumption of milk or dairy products is related to cardiovaskular disease, altså hjerte og karsykdommer. Samlet viser den tilgjengelige forskning at et høyt inntak av meieriprodukter, også de fete, ikke gir dårligere helse eller overlevelse, snarere tvert i mot, sa Refsholt.

Ønsker å bidra til å tette kunnskapshull

TINE har tillit til at en myndighetsstyrt gjennomgang av dagens kunnskap vil kunne identifisere hvilke kunnskapshull som må tettes, og hvilken forskning som må igangsettes for å danne grunnlag for Kostråd som i enda større grad hensyn tar de ulike matvaregruppenes totale bidrag til kostholdet. TINE vil gjerne bidra til slik forskning. 

Tar vår del av ansvaret

Samtidig skal TINE, som en stor bidragsyter til det mettede fettet befolkningen får i seg, ta sin del av ansvaret. Vi skal sikre et bredt sortiment av melk og meieriprodukter, og skape realistisk og lettere alternativ for alle. Vi skal jobbe kontinuerlig for å forbedre smak, kvalitet og appell på de lettere variantene slik at disse blir et naturlig førstevalg. Særlig skal vi gi god informasjon om produktene våre, om innhold, bruksegenskaper og rolle i kostholdet, slik at forbrukerne selv kan ta informerte og sunnere matvarevalg.

TINEs liste med konkrete tiltak som vi, bransjen og myndighetene bør jobbe sammen om:

  1. Merking. Bli bedre til å synliggjøre Nøkkelhullsmerkede og lettere alternativer, – både gjennom økt markedsføringstrykk og inspirasjon til sunn matglede. Vi må også gjøre nøkkelhullet tilgjengelig for alle kulturer – og til et synlig førstevalg også for dem som trenger det aller mest.

  2. Forskning. Skaffe til veie forskning som er nødvendig for at Kostrådene bedre kan gjenspeile de ulike matvarenes effekt på helsen, og hvordan man på ulike måter kan sette sammen et sunt og balansert kosthold
  3. Kunnskap. Kompetanseløft i skolen. Barn må lære om matvarenes betydning i kostholdet om de skal være kompetente til å sette sammen sunne og varierte måltider som voksne. Matbransjen bidrar gjerne med det vi kan – vi har kunnskap og råvarer. 

Og selvfølgelig, TINE skal gjøre sitt for å inspirere til sunn og god matglede!