TINE delte ut "russisk" Snøfrisk

For kort tid siden kom det 26 paller med Snøfrisk i retur fra Russland til TINE Meieriet Ørsta som en følge av importforbudet Russland har iverksatt. For å unngå å kaste kvalitetsmat, valgte vi å dele ut dette gratis, blant annet til Matsentralen i Oslo og til medarbeidere.

En god del av Snøfrisk-produksjonen på TINE Meieriet Ørsta går som eksport til Russland. Da Russland iverksatte importforbudet i august medførte det at 26 paller ble stanset og returnert til TM Ørsta. På en pall er det 216 kartonger. Hver kartong inneholder 10 småbeger á 125 gram. Det betyr vel 56 000 beger. Begerne har russisk tekst og er derfor ikke salgbare i andre markeder.

Unngikk å kaste kvalitetsmat

– For å unngå å kaste kvalitetsmat, valgte vi å dele ut en stor del til Matsentralen i Oslo. De har TINE hatt et godt samarbeid i over et år og de distribuerer videre til henholdsvis Blå Kors, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og Fattighuset. De fikk så mye som de mente de kunne benytte på en fornuftig måte. Resten ble delt ut til TINEs ansatte på arbeidssteder som ligger nær til en rasjonell transportakse, selvsagt også til TINEs ansatte i Ørsta og Ålesund, sier meierisjef Bente Reklev i Ørsta.

Importforbudet ikke dramatisk for TINE

Importforbudet Russland har iverksatt er ikke dramatisk for TINE. Eksporten til Russland er på rundt 600 tonn, mens TINEs totale eksport er på 12 000 tonn. Eksporten til Russland tilsvarer dermed 5 prosent.