TINE bygger nytt meieri i Bergen

TINE fortsetter moderniseringen av meieriindustrien og bygger nytt meieri og terminal i Bergen til 800 millioner kroner, klar til bruk i 2019/2020 i det som er Norges nest største marked. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke TINEs konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse. Vedtaket betyr også at produksjonen av konsummelk på Byrkjelo avvikles.

TINE har investert over fire milliarder de siste årene for å utvikle en moderne og konkurranseeffektiv industrien. Nå følges dette opp i Bergen. I forprosjektet er det lagt til grunn et investeringsnivå i størrelsesorden 800 millioner kroner.

Arbeidet med planlegging og detaljering av et fremtidig meieri vil pågå i hele 2016. Først på nyåret 2017 venter en at anbudsprosessen kan settes i gang. Det forventes en byggetid på vel to år, noe som betyr at et nytt meieri vil kunne stå klart 2019/2020. Allerede i 2010 sikret TINE seg en vel 70 dekar stor tomt på Flesland.

 TINE satser stort i Norges nest største marked
- Det nye meieriet på Flesland vil bli blant de mest effektive i TINE, men også miljøvennlig. Vi skal  finne de mest moderne løsningene for energibruk og miljø og gjøre vår del av det grønne skiftet i norsk industri. Vår erfaring fra Jæren som kanskje er Europas mest miljøvennlige meieri skal vi ta med oss til Bergen. Det handler om å finne gode løsninger på gjenbruk og samarbeid med både annen industri, myndigheter og samfunnet forøvrig.  Bergen er Norges nest største marked og er et svært viktig område for TINE, sier konserndirektør Aniela Gjøs.

 Konsernstyrets vedtak betyr også avvikling av konsummelkproduksjonen på Byrkjelo.

Byrkjelo er blant TINEs satsningsanlegg for produksjon av hvitost og brunost og det er sannsynlig at denne produksjonen vil øke. I dag er 25 årsverk av de ca. 160 årsverka på Byrkjelo knyttet til produksjon, lager og distribusjon av konsummelk og disse vil bli berørt av endringene frem i tid.

 - TINE skal ta vare på alle som blir berørt av disse endringene gjennom den omstillingsavtalen. Jeg har stor forståelse for at noen av våre medarbeidere på Byrkjelo vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier Gjøs.