TINE beklager feilmerking på TINE® Melk - Lettmelk 0,5 % fett

På 1,75 og 1 liter TINE® Melk - Lettmelk 0,5 % fett er det på den nye emballasjen oppført et D-vitamininnhold på 0,8 mikrogram per liter. Det er dessverre feil. Innholdet av D-vitamin er 0,4 mikrogram per liter.

Publisert 22.07.2021

Bakgrunnen for feilen som har oppstått, er at TINE har søkt om godkjenning fra Mattilsynet å øke innholdet av D-vitamin i all drikkemelk fra dagens 0,4 mikrogram til 0,8 mikrogram per liter. Dette henger sammen med at Nasjonalt råd for ernæring i 2018 mente at det på nytt bør vurderes tiltak for å øke befolkningens vitamin D-inntak. I Sverige er det allerede 1 mikrogram D-vitamin per liter drikkemelk. Det samme nivået finner man i en del vegetabilsk drikkeprodukter.  

Dessverre har godkjenningsprosessen tatt lengre tid enn forutsatt, samtidig som ny emballasje var bestilt og gammel emballasje skulle fases ut i slutten av juli 2021. TINE® Melk - Lettmelk 0,5 % fett (0,5 liter, 1 liter og 1,75 liter) er ellers det eneste produktet som skulle ha et økt innhold av D-vitamin fra sensommeren av, men nå utsettes endringene.  

Men: På grunn av manglende tilgang på gammel emballasje til 1,75 og 1 liter TINE® Melk - Lettmelk 0,5 % fett, er TINE nødt til å bruke den nye – men feilmerkede emballasjen – i en kort periode på 1-2 uker fra og med uke 30, før vi får tilgang på emballasje med riktig merking igjen. Mattilsynet er orientert om dette. 

Så, for å summere opp: Melka til forbrukerne er den samme – og D-vitamininnholdet er i henhold til regelverket. Men i en kort periode, vil emballasjen på 1,75 og 1 literen av TINE® Melk - Lettmelk 0,5 % fett, være feilmerket med hensyn til D-vitamininnhold. TINE beklager dette.