TINE ønsker matløft for eldre

Konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt, slo et slag for bedre mat til eldre under konferansen «Mat og landbruk 2016».

-Vi ønsker oss alle en god alderdom, og å være deltakere i samfunnet så lenge som mulig. Riktig ernæring gir færre og kortere sykdomsperioder, økt livsglede – og lyst til å være i aktivitet, sa Refsholt under sitt innlegg.

Bidra til å styrke folkehelsen
Gjennom et samarbeid mellom Bergen kommune, Haukeland sykehus og Innovasjon Norge har TINE utviklet E+-produktene. Dette er næringstette og smaksrike produkter spesielt beregnet for eldre. Satsingen innebærer også at TINE samarbeider tett med flere helseinstitusjoner.

-TINE har forventninger til denne satsingen i årene framover – både kommersielt og som et bidrag til å styrke folkehelsen, sa Refsholt.

Samfunnsansvar – og den tredelte bunnlinjen
Under sitt innlegg rettet konsernsjefen i TINE også oppmerksomheten mot det grønne skiftet og den tredelte bunnlinjen. TINE har en målsetting om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 30 prosent fram mot 2020, og Refsholt understreket betydningen av å være bevisst gjennom hele verdikjeden.

-Vi skal levere gode økonomiske resultater. Men på veien dit skal vi ha opptrådt skikkelig, både overfor egne medarbeidere og samfunnet – og naturen vi lever av, sa hun.

Her kan du se Hanne Refsholt sin presentasjon på konferansen inklusive to videofilmer.

Norsk Landbrukssamvirke var arrangør av konferansen som samlet over 350 deltakere. Blant foredragsholderne under konferansen var også H.K.H Kronprins Haakon og landbruksminister Jon Georg Dale.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.