Valgkomiteen i TINE SA foreslår at Marit Hauen fortsetter som styrelder.

Styreleder og nestleder får fornyet tillit


Valgkomiteen i TINE SA innstiller på gjenvalg av styreleder Marit Haugen og nestleder Rolf Øyvind Thune. Valgene skjer på det digitale årsmøtet 14. og 15. april.

Marit Haugen (50) fra Beitstad i Steinkjer kommune, har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Blir hun gjenvalgt, går hun dermed løs på sin tredje periode.
Rolf Øyvind Thune (47) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble valgt som nesteleder i fjor.

To nye i styret
Styremedlem Nina Sæter har frasagt seg gjenvalgt på grunn av bytte av jobb, mens Askild Eggebø har stilt sin plass til disposisjon.

Dermed foreslår valgkomiteen at det kommer to nye eiere inn i styret. Det er Asgeir Pollestad (46) fra Hå på Jæren og Hans M Ulberg (41) fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen.

Valgkomiteens innstilling gir følgende styresammensetning:
Marit Haugen, Steinkjer, leder, gjenvalg
Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg
Bjørnar Gjerde, Kvam, gjenvalg

Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalg
Asgeir Pollestad, Hå, ny
Hans Mathias Ulberg, Sør-Fron, ny
Anne Berit Løset, Stordal, ikke på valg
Hege Persen, Tana, ikke på valg
Einar Meisfjord, Leirfjord, ikke på valg
Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg

To innstillinger

Årsmøtet skal også behandle forslag til nye vedtekter, som blant annet betyr å redusere størrelsen på styret fra dagens 14 (10 eiere og 4 ansatte) til 11 (7 eiere og 4 ansatte). Dersom årsmøtet vedtar nye vedtekter trer de i kraft umiddelbart.
Derfor har valgkomiteen laget en alternativ innstilling med sju eiervalgte medlemmer i styret.

Både styreleder Marit Haugen og nestleder Rolf Øyvind Thune foreslås gjenvalgt også i dette alternativet.
Som øvrige styremedlemmer fra eierne foreslås:
Helge Arne Espeland, Ullensvang,
Bjørnar Gjerde, Kvam,
Asgeir Pollestad, Hå, ny
Solveig Bratteng Rønning, Rana,
Hege Persen, Tana,

Les hele innstillingen nedenfor

De ansatte har egne valg av styremedlemmer.

For mer informasjon, kontakt leder i sentral valgkomite Nils Neteland:

Mobil:909 87 204, E-post: jtneteland@yahoo.no


Vedlegg:

Siste saker