Smartere kjøring reduserer CO2-utslippene

Gjennom 2014 har tankbilsjåførene i TINE redusert drivstofforbruket med nesten en liter på mila og derved redusert CO2-utslippet med på 6,9 prosent mot på samme tid i fjor på grunn av smartere kjøring.

Endret kjøreatferd viser gode resultater, og sjåførene bidrar betydelig til at TINE kan nå sine mål om å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. Transport står for 60 prosent av TINEs klimagassutslipp. Derfor har TINE satt inn tiltak nettopp i denne sektoren og kurs i endret kjøreatferd er gjennomført for alle tankbilsjåførene. Dette er i tråd med anbefalingen fra Miljødirektoratet om at utslippene fra transportsektoren reduseres innen 2030.

Personlig innsats

Melkebilene til TINE kjører en distanse tilsvarende 603 ganger rundt ekvator hvert år, for å hente ku- og geitemelk på gårder rundt i hele Norge. Med slike enorme avstander fører små endringer i kjøreadferd som mindre kjøring på tomgang, smartere giring, bedre ruteplanlegging etc. til store besparelse for miljøet.
– Jeg synes tankbilsjåførene har vist at den personlige innsatsen er av stor betydning. Nå ser vi resultater av at sjåførene anvender kunnskapen de fikk på kursene i endret kjøreatferd. Dette liker vi, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE. – TINE må kombinere kravet til lønnsomhet og økt konkurransekraft med å drive miljømessig ansvarlig. Dette er et ledd i TINE-måten å gjøre det på, sier Malm.

Samme krav til leid transport

Det er TINE Råvarehåndtering (TRH) som sørger for at det som kanskje er verdens fineste melk transporteres fra gårdene til meieriene og til store industrikunder i Norge. TRH har både egne tankbiler og avtaler med 50 transportører rundt om i Norge.
– Vi hadde som mål å redusere utslippene på egne biler med fem prosent fra 2013 til 2014. Det målet nådde vi. I alle de 50 avtalene vi har med leietransportører gjelder det samme kravet, forteller direktør for TINE Råvarehåndtering , Ann-Norill Stennes.

Stennes vektlegger at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid.
– Tiltaket med endret kjøreatferd er et godt eksempel på en løsning som både gir miljøgevinst og kostnadsbesparelse. Vi skal alltid sette opp melkerutene smartere å kjøre bilene mer effektivt og miljøriktig. Vi skal alltid søke etter tekniske forbedringer på biler og annet utstyr som kan påvirke måten vi utfører oppdraget på. Dette handler om miljø gjennom lavere utslipp av klimagasser og om økt effektivitet, sier Stennes.

Noen fakta:

  • TINE mottar melk fra vel 10 000 melkeprodusenter
  • 280 tankbiler og 190 tankhengere kjører 25 millioner kilometer årlig
  • Oppdraget utføres av 670 egne og leide sjåfører
  • 9200 hentepunkt (antall gårdstanker) i januar 2014
  • Melk hentes i snitt hver tredje dag