Salgsvekst og styrket resultat for TINE i første tertial

Tallene for første tertial 2024 viser salgsvekst for TINE Gruppa. Salgsinntektene endte på 9 milliarder kroner, en økning på 8,7 prosent sammenlignet med første tertial i 2023. Samtidig er driftsmarginen i den norske delen av virksomheten noe svakere enn første tertial i fjor.

Veksten i salgsinntekter drives i hovedsak av pris og høyere volum i TINE SA og de norske datterselskapene, samt styrkede marginer fra den internasjonale delen av virksomheten.

– Vi er stolte av at TINE skaper innovative produkter, setter forbrukeren i førersetet og treffer på store trender dette tertialet. Proteintrenden står bak mye av volumveksten i det norske meierimarkedet, der mange etterspør våre proteinrike produkter som cottage cheese og YT. Samtidig ser vi også en trend i retning av meieri- og matlagingsprodukter med et høyt fettinnhold, som illustrerer at våre merkevarer møter forbrukebehov både til hverdag og fest. I sum leverer vi på både sunnhet og skikkelig matglede, sier konsernsjef i TINE, Ann-Beth Freuchen

Totalmarkedet for meieriprodukter i dagligvare, for de kategoriene hvor TINE er til stede, har en økning i volum på 0,3 prosent - og økning i verdi på 7 prosent sammenlignet med første tertial 2023.

Økte salgsinntekter og noe svakere driftsmargin for norske døtre
TINEs norske datterselskap noterte seg for en salgsvekst på nærmere 7 prosent i første tertial. Diplom-Is har en stabil volum- og verdiandel ut av butikk, mens Fjordland samlet sett taper noe volum- og verdiandeler. Samtidig svekkes resultatene deres noe av høyere utgifter til markedsaktiviteter.

Internasjonalt: Lav irsk melkepris gir bedre marginer
Salgsinntektene for TINE Internasjonal økte med 1 prosent i første tertial 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for valuta er salget redusert med 3 prosent. Salgsvolumet er stabilt, men lønnsomheten motvirkes av lavere priser i enkelte markeder. Samtidig gir lavere melkepris i Irland styrkede marginer totalt sett.

– Vi forventer svingninger i internasjonal melkepris også fremover, noe som vil påvirke TINEs konkurransekraft og resultater internasjonalt, påpeker Freuchen.

Fortsatt behov for effektivisering
Selv om tallene fra første tertial viser et godt resultat, er det fremdeles behov for å redusere kostnadene for å styrke konkurransekraften i driften.

– Markedet og konkurransesituasjonen endrer seg fortløpende, og vi må fortsette å gjøre betydelige strukturgrep for å sikre en effektiv og konkurransekraftig industri. Slik, og bare slik, sikrer vi næringsgrunnlaget til våre eiere; melkebønder over hele landet. Å sørge for at vi kan produsere mat over hele Norge, er et samfunnsoppdrag som er viktigere enn noensinne, sett i lys av mer internasjonal uro og konflikter i våre egne nærområder, avslutter Freuchen.

Vedlegg: