Ny konserndirektør for kommunikasjon, samfunnskontakt og eierorganisasjon i TINE

I fjor opprettet TINE et nytt konsernområde, og samlet avdelingene kommunikasjon, politikk og TINE medlem til en enhet. Gine Wang-Reese er ansatt som konserndirektør for den nye enheten og skal lede det viktige arbeidet fremover.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for å få muligheten til å jobbe i et selskap som er så viktig for både forbrukere og for landet vårt. Jeg ser frem til å bidra i arbeidet med å sikre konkurransekraft og til å vise TINEs betydning for Norges ambisjoner innen f.eks. matsikkerhet og bærekraftig omstilling. Jeg har alltid jobbet i skjæringspunktet mellom samfunn, næringsliv og bærekraft, og jeg gleder meg stort til å ta med meg erfaringen fra andre næringer til TINE, sier Gine Wang-Reese.

Wang-Reese har nesten 20 års erfaring innen kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt. Hun har sittet i kommunikasjonsledelsen i Norges to største selskaper, som både informasjonsdirektør i Statoil og direktør for politikk og samfunn i Equinor. Hun kommer sist fra stillingen som divisjonsdirektør for samfunn og bærekraft i DNB og gleder seg til nye utfordringer hos nok et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

­– Vi skal fortsette å bruke ekspertisen og engasjementet i selskapet som våre fortrinn, og vi skal styrke arbeidet med å synliggjøre TINEs ringvirkninger over hele Norge, sier Wang-Reese.

TINE er en sterk samfunnsaktør

Enheten kommunikasjon, samfunnskontakt og eierorganisasjon har ansvar for å posisjonere TINE som en sterk samfunnsaktør, ivareta omdømme og sikre gode og forutsigbare rammevilkår. Wang-Reese har inngående kjennskap til politiske prosesser og norsk samfunnsliv, og vil styrke dette strategisk viktige arbeidet i TINE.

– Jeg er veldig glad for å få Gine med på TINE-laget. Med sin erfaring fra kommunikasjon og solide bakgrunn innen samfunn- og myndighetskontakt vil hun være med å videreutvikle TINE og posisjonere oss som en solid samfunnsaktør. Vi skaper verdier Norge trenger og det er stort politisk engasjement for landbruket, matproduksjon og selvforsyning. TINE har behov for å nå bredt ut, engasjere og skape forståelse for dette oppdraget på en god måte hos alle våre interessenter, sier konsernsjef Ann-Beth Freuchen og peker på at TINE Gruppa er avhengig av forutsigbare rammebetingelser for å kunne fortsette å bidra til verdiskaping i hele landet.

Wang-Reese tiltrer stillingen 1.august.

Vedlegg: