Norges første meieri på #KUKRAFT

– Meieriet på Sem blir Norges første meieri på #KUKRAFT, det vil si biogass laget av kumøkk, sier konserndirektør for produksjon i TINE, Per Ivar Berg. TINE har inngått avtale med Skagerak Energi om leveranse av biogass til meieriet på Sem.

Meieriet har fram til i dag basert seg på el og naturgass, men inngår nå en avtale med Skagerak om leveranser av biogass basert på kumøkk og avfall hos Greve Biogass. Den innebærer at TINE kjøper biogass for 2,5 millioner kroner i året. Ved å gå over til biogass på Sem reduserer TINE utslippet fra meierivirksomheten med 800 tonn CO2 årlig.

 Tar grep for å nå klimamålene

– Kjøp av biogass gir en merkostnad på 500 000 kroner i året, men vårt mål om 100 prosent fornybar energi både på produksjons- og transportsiden i 2025 krever at vi gjør slike grep. I det perspektivet er vi villige til å ta noen merkostnader i påvente av at markedet skal modne og tilby lavere priser, sier Berg.

Aktiv rolle i det grønne skiftet

Høsten 2017 lanserte TINE sitt #KUKRAFT-program. Da inngikk TINE en avtale med Skagerak om leveranse av biogass til 50 biler fram mot 2023. De første bilene på #KUKRAFT begynte å rulle på veiene i Vestfold og Telemark i oktober i fjor.

– TINE ønsker å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Produksjonsanleggene våre benytter seg i dag av 80 prosent fornybar energi, og grepet på Sem er ett av flere tiltak vi vil gjennomføre framover for å bli 100 prosent fornybare. At våre egne kuer har hovedrollen med å redusere klimagassutslippet til hvert melkeglass du og jeg drikker, er utrolig spennende, avrunder Berg.

Skagerak gleder seg over samarbeidet

– Bruk og kast er dårlig for miljøet! Derimot er bruk og kast - og bruk, utrolig bra for miljøet. Rett og slet dritbra! Biogass er det beste eksempelet på en perfekt sirkulær økonomi, der gammelt avfall nyttiggjøres uten at det medfører nytt avfall. Vi er derfor veldig glade for at TINE blir med og tar på seg ledertrøya inn mot det grønne skiftet, sier Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass.

 Med denne avtalen forankrer vi et nært og langsiktig samarbeid med TINE om å utnytte lokale avfallsressurser på en bærekraftig måte. TINE og Skagerak deler ambisjonene om et fremtidsrettet og bærekraftig samfunn, legger Halvorsen til.  

Snart står også fyllestasjonene for flytende biogass ferdige. Da vil de virkelig tunge kjøretøyene kunne fylle ren flytende #KUKRAFT rett på tanken.

– Biogass høres nesten for godt ut til å være sant. Bortsett fra at det er sant og for industri, transport og marin sektor og ikke minst miljøet er biogassen et helt unikt grønt produkt, avslutter Frode Halvorsen i Skagerak.