Melk – et unikt utgangspunkt for innovasjon

TINEs utgangspunkt er melk fra norske kyr. Det skjøre, men næringsrike råstoffet er en kilde til ulike matvarer med mange anvendelsesområder. Samtidig er meieriprodukter utfordrende fordi melk er et skjørt, biologisk produkt med en kort holdbarhet på kun 16 dager, gitt at den blir behandlet riktig.
Se lenke til PDF av magasinet til venstre
Se lenke til PDF av magasinet til venstre

Melka brukes i dag til et mangfold av meieriprodukter som tar ulik tid å produsere, og der sluttproduktene har svært forskjellig holdbarhet.

TINE jobber planmessig, målrettet og helhetlig med så vel tjeneste- og produktinnovasjon gjennom hele verdikjeden, med forbrukeren i sentrum.

Du kan lese mer om dette i 

TINE Magasinet

som forteller om TINEs innovasjonshistorie og innovasjonsevne.