Marit Haugen gjenvalgt som styreleder i TINE

Årsmøtet i TINE SA har gjenvalgt Marit Haugen fra Steinkjer som styreleder. Ny nestleder blir Rolf Øyvind Thune fra Rakkestad.

Marit Haugen (49) er melkebonde i Steinkjer kommune. Hun har vært styreleder i TINE SA siden 2019.

Rolf Øyvind Thune (46) driver melkeproduksjon i Rakkestad kommune, og har siden 2015 vært medlem av styret i TINE SA.

Fornyelse av styret
I år blir det en forholdsvis stor utskifting av styret i og med at fire av i alt ti eiervalgte styremedlemmer skiftes ut. De fire nye er:

-Bjørnar Gjerde (40) fra Kvam i Hardanger
-Anne Berit Løset (51) fra Stordal i nye Fjord kommune på Sunnmøre
-Einar Johnsen Meisfjord (33) fra Leirfjord på Helgeland
-Hege Persen (48) fra Tana i Finnmark

Slik er styret i TINE SA sammensatt:

Eiervalgte:

-Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg
-Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, ny
-Askild Eggebø, Finnøy, ikke på valg
-Helge Arne Espeland, Ullensvang, ikke på valg
-Bjørnar Gjerde, Kvam, ny
-Anne Berit Løset, Fjord, ny
-Einar Johnsen Meisfjord, Leirfjord, ny
-Hege Persen, Tana, ny
-Solveig Bratteng Rønning, Rana, gjenvalg
-Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, ikke på valg

Ansattvalgte: (eget valg)
-Tor Arne Johansen (NNN)
-Elin Johanne Aarvik (NNN)
-Jeffrey Thomas (NML)
-Ottar Råd (Negotia)