Marit Haugen ble gjenvalgt som styreleder under årsmøtet i TINE.

Marit Haugen fortsetter som styreleder i TINE

Årsmøtet i TINE har gjenvalgt Marit Haugen fra Beitstad i Steinkjer (50) som styreleder i TINE. Ny i styret er Asgeir Pollestad (46) fra Hå på Jæren.

Marit Haugen har vært styreleder i TINE i to år. Før det var hun styremedlem i fire år. Rolf Øyvind Thune (47) fra Rakkestad ble gjenvalgt som nestleder i styret. Asgeir Pollestad har vært første vara til styret, men rykker nå opp som fast styremedlem.

Årsmøtet behandlet en sak om vedtektsendringer og det var knyttet stor spenning til utfallet. Årsmøtet vedtok innstillingen som blant annet betyr at styret reduseres fra 14 (10 eiere og 4 ansatte) til 11 (7 eiere og 4 ansatte).

- Jeg setter stor pris på fornyet tillit og gleder meg til fortsettelsen. Det er stor kraft i det årsmøtet vi nå legger bak oss og signalene er tydelige på å fortsette jobben med å sikre muligheter for den norske melka og arbeidsplasser rundt om i landet, sier Marit Haugen etter valget.

I avstemmingen fikk Haugen 54 blanke stemmer.

- Debatten rundt eierorganisasjonen og ansatterepresentanters møterett har vært frisk de siste dagene, men jeg er sikker på at vi også fremover skal få til et veldig godt samarbeid mellom eiere og ansatte til det beste for TINE, avslutter Haugen.

Etter valgene har styret denne sammensetningen:

Marit Haugen, Steinkjer, leder

Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder

Helge Arne Espeland, Ullensvang

Bjørnar Gjerde, Kvam

Asgeir Pollestad, Hå, ny

Solveig Bratteng Rønning, Rana

Hege Persen, Tana

De fire ansattvalgte representantene i styret er valgt i egne valg:

Tor Arne Johansen (NNN)

Jeffrey Thomas (NML)

Ottar Råd (Negotia, Naturviterne og Tekna)

Elin Aarvik (NNN)

Vedlegg:

Siste saker