Landbrukets klimakalkulator er her

Det var et samlet norsk landbruk som i 15. oktober lanserte klimakalkulatoren. Kalkulatoren skal gi bonden et bedre verktøy for å beregne klimautslipp på egen gård og jobbe med gode klimatiltak fremover.

Det er 17 organisasjoner i landbruket (deriblant TINE) som står bak kalkulatoren, som det har tatt tre år å utvikle. Verktøyet skal brukes til å beregne klimaavtrykk og registrere utslippskutt på det enkelte gårdsbruk.

– Kalkulatoren er ikke perfekt, men det kan vi heller ikke vente på. Den er god nok til at den kan tas i bruk, slo prosjektleder Tony Barman fast, overfor fremmøtte politikere og representanter for sektoren.

Målet, ifølge Barman, er å kutte utslipp, men opprettholde matproduksjonen i Norge.

Vil ikke flytte utslipp til utlandet

– Ingen merker klimaendringene mer enn bonden, sa klimaminister Sveinung Rotevatn og viste til tørken for et par år siden.

Han la i sitt innlegg vekt på at vi som land, som enkeltpersoner – og som matprodusenter, har et felles ansvar for å lykkes med å trekke utviklingen i riktig retning. Og han advarte mot å skjule seg bak argumentet om at det er andre land som har langt større utslipp enn Norge.

– Selv om Kina skulle kutte alle utslipp, vil verden fremdeles ha en klimautfordring. Det er summen av det vi alle gjør, som skal skape resultatene. Norsk landbruk har forpliktet seg på å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO2 fram mot 2030. Det er viktig at dette gjøres, sa han.

– Men, la han til:

– Det er ikke god klimapolitikk å legge ned næring i Norge som bare flytter utslippene til andre land.

Forskjellige utslipp

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, pekte på at det er forskjeller mellom det han omtalt som «mørke utslipp» og utslipp som i større grad er en del av et naturlig kretsløp.

– Norsk matproduksjon skal ikke reduseres, men gjøres mer bærekraftig. Samtidig jobber vi med å forbedre dagens klimaregnskap for landbruket, sa Skogan, og antydet med dette at det er flere faktorer som bør regnes med, enn det som ligger inne i dag.

Han roste norsk landbruk for å være i føringen teknologisk, og pekte på klimakalkulatoren som en illustrasjon på dette.

Jobber i hele verdikjeden

Styreleder i TINE, Marit Haugen, var deltok i en paneldebatt under lanseringen og benyttet anledningen til å takke alle dem som har deltatt i arbeidet med å utvikle kalkulatoren. Hun understreket at den blir et viktig klimaverktøy for bonden. Samtidig pekte Haugen på at arbeidet med bærekraft og klima ikke bare begrenser seg til den jobben som bonden og kalkulatoren skal gjøre.

– I TINE har vi ansvar for en stor verdikjede. Meieriene våre er nå over på 85 prosent fornybar energi, vi jobber med biogass – eller KUKRAFT som vi kaller det – i transportdelen, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlig emballasje. Vi har blant annet lansert rømmebeger i papp. Og selv om vi ikke lykkes med alt, gir vi ikke opp, men prøver igjen. Sånn må vi jobbe for hele tiden for å bli bedre, understreket Haugen.

Landbrukets klimaselskap SA, som lanserer klimakalkulatoren, eies av:

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle.

Les mer på klimasmartlandbruk.no