Styreleder i TINE, Marit Haugen

Gjenvalg av styreleder i TINE

Årsmøtet i TINE ga styreleder Marit Haugen (51) fra Beitstad i Steinkjer kommune, fornyet tillit som styreleder. Hun har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Dermed går hun løs på sin fjerde periode.

Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble gjenvalgt som nesteleder, et verv har han har hatt siden i 2020.

Kommer tilbake i styret
I 2021 endret TINE sine vedtekter, noe som førte til at antall eiere i styret ble redusert fra 10 til 7. Som en følge av dette gikk Anne Berit Løset, fra Fjord, ut av styret, og ble første vararepresentant. Men nå kom Løset komme inn i styret igjen.

Videre fikk Helge Arne Espeland fra Ullensvang fornyet tillit som tillitsvalgt.

Eivind Mehl fra Åsnes er valgt som ny ordfører i Rådet.

Slik blir TINE-styret
Eiervalgte:
Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg for 1 år
Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg for 1 år
Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalg for 2 år
Anne Berit Løset, Fjord, ny, valgt for 2 år
Bjørnar Gjerde, Kvam, ikke på valg
Asgeir Pollestad, Hå, ikke på valg
Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg

Ansattvalgte (eget valg)
Tor Arne Johansen
Elin Aarvik
Jeffrey Thomas
Ottar Råd

Vedlegg: