Pulver i haug

Full melkehylle tross lavere melkeproduksjon

Etter både tørke og flom i deler av landet i sommer, med påfølgende variable fôravlinger, har melkeinngangen blitt mindre enn forventet. Høye kostnader på en rekke innsatsfaktorer ute hos bonden har også en bremsende effekt på melkeproduksjonen.

TINE mottar derfor mindre melk enn planlagt og ønsket. Dette har konsekvenser både for TINEs egen produksjon, i form av mangel på skummetmelkepulver, men også for regulatorrollen gjennom leveranser av råstoff (skummetmelkepulver) til kunder.

Ved knapphet av melk i det norske markedet er det utarbeidet offentlige forskrifter som sier noe om prioriteringsrekkefølgen av melkeråvareanvendelse. Som markedsregulator pålegges Norsk melkeråvare, i tilfeller med knapphet av melk, først å begrense tilgangen til melk til tørking av pulver. Slik situasjonen er nå har pulverprodusentene (TINE og Normilk) fått avkortet sin tilgang på melk til pulverproduksjon i januar med om lag 5 millioner liter, mens all annen produksjon foregår som normalt.

FORBRUKERNE VIL IKKE PÅVIRKES


-Det er viktig å si at mangelen på melk ikke vil påvirke produksjonen av drikkemelk eller osteproduksjonen. Forbrukerne vil merke lite eller ingenting til mangelen, sier Johnny Ødegård, leder Norsk melkeråvare. For at TINE skal være leveringsdyktige på alle produkter har vi satt i gang tiltak, og forholdstallet for kumelk har blitt økt uten at det har gitt ønsket melkeleveranse raskt nok. Melk er trossalt en biologisk produksjon som det tar tid å endre, avslutter han med.

Tall og prognoser fra markedsregulator viser at det vil være nødvendig å redusere produksjon av pulver i 1.kvartal. Det vil bety at en må supplere det norske markedet med importert pulver slik at kunder som har behov for pulver får dekket sitt behov.

Melkepulver er svært holdbart, og selges hovedsakelig til matindustrien. Der brukes det i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød.