Innovasjonsleder i TINE, Camilla Heggelund, og meierisjef ved TINE meieriet på Jæren, Kjetil Thu, vil utnytte alt i den norske melka enda bedre for å unngå matsvinn.

Fra matsvinn til vinn-vinn for TINE

Hvert eneste år kaster matindustrien over 130 000 tonn mat i Norge. Sammen med det norske oppstartsselskapet ReSourcer vil TINE utnytte melka enda bedre for å unngå matsvinn.

Når TINE lager melk, ost og andre meieriprodukter sitter de igjen med melkerester i ulike former. Selv om TINE bruker mye av dette videre i egen produksjon, forsvinner over 150 millioner liter hvert eneste år til dyrefôr og avfall.

– Vi i TINE vil ikke lenger gråte over spilt melk, og ønsker å utnytte den fantastiske melka vår fullt ut. Når vi lager Norvegia og Jarlsberg, skiller vi ut myse, en væske som fortsatt er full av gode næringsstoffer. Tenk om mysen og de andre næringsrike restene våre kan bli viktige ingredienser i medisin, sminke eller kanskje emballasje? Med god hjelp fra de dyktige gründerne i ReSourcer skal vi se på det som blir igjen av melka vår med nye øyne, sier Innovasjonsleder i TINE, Camilla Heggelund.

Ressurser på nye veier

Meieribransjen er ikke alene med å sitte igjen med tonnevis av rester etter egen produksjon, også kalt restråstoff. I Norge lages det 2 millioner tonn restråstoff, på tvers av industrier, som kan brukes igjen hvert eneste år. Bare 30 prosent utnyttes godt i dag, anslår ReSourcer.

– I dag kaster vi ressurser, som kunne vært utnyttet mye bedre. Derfor er nøkkelen å finne nye måter å bruke det på. Klarer vi det er det ikke bare bra for klima og miljø, men det skaper i tillegg nye inntektsområder, sier Håvard Hansgård, som er daglig leder i oppstartsselskapet ReSourcer.

ReSourcer håper å finne kjøpere som vil teste ut TINEs unike restråstoffer i helt nye produkter. Her går nye kommersielle muligheter hånd i hånd med en mer bærekraftig produksjon.

– Det som er avfall i dag kan bli en dyrbar ingrediens dersom vi lykkes i jobben med å finne rett produkt til rett marked, sier Hansgård.

Sirkulære løsninger i praksis

Ifølge myndighetene skal Norge stå i spissen for å bli et gjenbrukssamfunn. Nye teknologiske løsninger, som gjør det enklere og mer verdifullt å ta miljøvennlige valg, blir avgjørende for å lykkes.

– Store og små bedrifter sitter på restråstoff de vil bli kvitt, mens potensielle kjøpere ikke kjenner til muligheten ved å bruke dette videre i en helt annen produksjon. ReSourcer skal være både en kunnskapsportal og et bindeledd mellom bedriftene for å få flere til å bruke restråstoff i norsk industri, sier Hansgård.

Prosjektet applauderes av Avfall Norge, bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen, som er spent på resultatet av testen.

– Vi er nødt til å utnytte avfall på nye måter enn vi gjør i dag. Innovative løsninger som dette vil gjøre veien kortere fra avfall til verdifulle råstoffer, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge, som oppfordrer andre selskaper å gjøre som TINE.

I første omgang skal prosjektet se på muligheten for å selge produkter TINE har store volum av. Meieriselskapet har tro på at de kan vokse ved å utnytte, gjenbruke og ombruke alt det gode i den norske melka.

– Målet er å ta bedre vare på det hvite gullet fra tusenvis av gårder rundt om i hele Norge. Vi tror vi har en vinneroppskrift når TINE får en enda mer miljøvennlig produksjon som kaster mindre, samtidig som vi utvikler nye og lønnsomme produkter i helt andre markeder, avslutter Heggelund

Vedlegg:

Siste saker