- Få barna til å spise skolemat

Skolemat og skoledrikke gir næring til læring. Mat og måltider er viktige i skolehverdagen fordi de bidrar til energi, arbeidslyst og et friskt hode. Et triks kan være å la barna lage egen matpakke. Vær smart, gi barna sunne og næringsrike matvarer de liker! - Melk og korn utfyller hverandre ernæringsmessig, og skolemelka gjør brødmåltidene mer fullverdige, sier Klinisk ernæringsfysiolog, Kirsti W. Brønner.

Ok, det kan være fristende å droppe matpakken og sende med de større barna penger for å kjøpe seg skolemat. Det kan også være fristende å slippe krangel og uenigheter om innholdet, eller å få hjem en matboks som ikke har vært rørt i løpet av dagen. Men det finnes måter å få maten spist på.

Skolemåltidet et sentralt element i skolehverdagen både når det gjelder å skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene på skolen, men også for å legge grunnlaget for deres fremtidige helse. Rammen rundt og innholdet i måltidet har betydning for barn og unges kosthold og helse på både kort og lang sikt.
- Vi voksne kan bli flinkere til å ta barna med på å lage maten. Det øker nysgjerrigheten og kan bidra til å avmystifisere ukjente råvarer og smaker om barna selv får være med å planlegge og gjøre i stand.  Det behøver ikke å være noe avansert, men f.eks. være med på å smøre sin egen matpakke, sier Klinisk ernæringsfysiolog, Kirsti W. Brønner.

Tidligere undersøkelser viser at faktisk så mange som halvparten av norske barn deltar i å lage egne matpakker.
- Dette er positivt. Å være med å lage sin egen matpakke gir større eierskap, noe som gjør at barna blir mer lystne på å faktisk spise den, sier Klinisk ernæringsfysiolog, Kirsti W. Brønner.

Uten mat og drikke…

Et godt skolemåltid er ikke komplett hvis det ikke også inneholder et element av drikke.
- Melk er både næringsrikt og godt, og spesielt viktig for barn og ungdom. Melk og korn utfyller hverandre ernæringsmessig, og skolemelka gjør brødmåltidene mer fullverdige. Melk og meieriprodukter står for mer enn 60 % av kalsium og jod i kosten. Dette er mineraler som er veldig viktige for barn i vekst, og som det kan være utfordrende å dekke behovet for uten gjennom melk. Om man velger vann eller annen drikke bør man være påpasselig med å få i seg jod og kalsium gjennom andre matvarer, sier Klinisk ernæringsfysiolog, Kirsti W. Brønner.

99 prosent av barneskolene har i dag tilbud om skolemelk, tilsvarende tall for ungdomsskolen er 65 prosent. TINEs Skolemelkordning (www.skolemelk.no) sikrer at elevene får tilgang til melk på skolen hver dag. Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at melk bør være en del av skolemåltidet.

For ytterligere informasjon kontakt TINE Kommunikasjon på mail: presse@tine.no eller på tlf: 482 30 994.