Foto: Lisabet Gåsmo

Derfor heiser vi regnbueflagget

TINE er en arbeidsplass der alle skal føle seg velkommen, hvor vi speiler mangfoldet i samfunnet, inkluderer alle, og setter pris på ulike perspektiver. Så la det ikke hvile noen tvil: I TINE stiller vi oss bak verdiene Pride representerer, nemlig mangfold og inkludering.  

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er det fortsatt regionale forskjeller rundt holdningene mot lhbt-personer i Norge. TINE er til stede i hele landet, også de delene der innsikten viser at negative holdninger er størst; steder med mindre enn 5000 innbyggere.

– Vårt langstrakte land byr på store geografiske avstander fra nord til sør. Med det følger også kulturelle ulikheter, mangfold, ulike meninger, preferanser og holdninger. Og på tvers av disse store og små menneskelige ulikhetene, hvor enn du måtte bo i landet vårt, knytter TINE bygd og by sammen. Derfor er det viktig at vi i TINE er tydelige på at vi heier på mangfold og inkludering. I TINE kan du være akkurat den du er, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland. 

Mangfold og inkludering er viktig hele året 
I juni farges logoer i regnbuens farger – også TINEs. Men viktigst av alt er arbeidet med mangfold og inkludering hele året.  

– Vi markerer Pride en gang i året, men vi jobber med mangfold hver eneste dag. Mangfold og inkludering står sentralt i TINE gjennom våre etiske retningslinjer, i rekrutteringsprosesser, i lederutviklingsprogram og i utvikling av alle medarbeidere gjennom medarbeider- og utviklingssamtaler, sier Hovland. 

Pride over hele TINE-land 
I TINE markeres Pride fra nord til sør gjennom flagging på anleggene, på gårder ute hos stolte eiere og gjennom interne markeringer på anleggene. 

– For oss er det viktig å vise ovenfor både ansatte, eiere, kunder, forbrukere – og samfunnet for øvrig – at mangfold og inkludering er grunnleggende verdier i TINE. Med over 5000 medarbeidere representerer vi en stor del av samfunnet. Hos oss skal vi ha et miljø der alle kan være seg selv på jobb. Vi har tro på at åpenhet og synliggjøring skaper mer toleranse og som en ansvarlig samfunnsaktør vil vi gjøre vårt for å bidra til dette, sier Tina Hermansson Berg, konserndirektør for HR i TINE.