TINE åpnet nye Storstesteinnes Meieri i Balsfjord på Grudbrandsdalsostens dag 17. mars 2020. Foto: Aleksander Fause/TINE

Brunost fra nyåpnet meieri i Nord-Norge er eksportklar for Korea

Torsdag var landbruks- og matminister Sandra Borch i Troms for å klippe snoren på nyåpningen av TINEs store investering i Nord-Norge. Det snart 100 år gamle meieriet på Storsteinnes i Balsfjord er oppgradert og utbygd, for 230 millioner kroner.

— Dette har vært en viktig investering for TINE og for et levende Norge. Det åpner seg nye muligheter, sikrer geitemelks produksjonen i Nord og understreker vårt engasjement for landsdelen. Og så er det spesielt hyggelig at koreanske myndigheter nå også har godkjent anlegget for eksport til det koreanske markedet, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Anlegget, som ligger 90 kilometer utenfor Tromsø, har nå også fått godkjenning fra Sør-Korea for å gå inn i eksportsatsingen av brunost til det koreanske markedet.

Kan øke eksport av nordnorsk geitemelk

Dette er gledelig nytt for de 55 ansatte på meieriet i Balsfjord, for de 75 geitemelkprodusentene i Nord-Norge, men også for lokalsamfunnene i Nord-Norge ellers.

I 2021 kartla Samfunnsøkonomisk Analyse ringvirkningene av TINE og eierne og fant at hver eneste melkebonde i samvirket skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift i snitt.

Deler av geitemelka som produseres på geitegårdene går til produksjonen av en av Norges mest tradisjonsrike produkter, nemlig Gudbrandsdalsosten. Dette er også det foreløpige flaggskipet i TINEs Asia-satsing.

—Brunosten har blitt veldig godt mottatt i Korea og i 2021 eksporterte vi nesten 100 tonn av brunosten med opphav fra Gudbrandsdalen. Det meste selges så langt i restauranter, men vi ser en positiv trend på salget også i butikker, sier Sigmund Bjørgo. direktør for ny internasjonal vekst.

Frem til i dag var det fra Gudbrandsdalsostens opphav i Lom & Skjåk, og på meieriet i Byrkjelo, det ble eksporter «G35» til Asia, men nå har TINE et tredje ben i satsingen med godkjennelsen av Storsteinnes.

– Stein for stein

Meieriet på Storsteinnes er nå også godkjent for eksport av alle typer brunost, Ekte Hvit Geitost og Nøkkelost som produseres på anlegget.

Bjørgo mener godkjenningen er en viktig milepæl i det som er et langsiktig satsingsområde for det bondeeide samvirket hvor Jarlsberg så langt har vært den store internasjonale satsingen.

— Det tar tid å etablere helt nye markeder og vi må bygge stein for stein. Korea er først ute, men også andre asiatiske markeder vil på sikt kunne være aktuelle for eksport av brunost, men også andre produkter basert på norsk melk, sier Bjørgo og legger til:

— Målet er å skape større verdier for de nesten 9 000 melkebøndene som sammen eier TINE.

    Gunnar Hovland er konserdirektør i TINE SA. 

Investerer tungt i distrikts-Norge

I dag tar meieriet på Storsteinnes imot 28 millioner liter kumelk og sju millioner liter geitemelk i året. Produksjonen er på ca. 2 600 tonn hvitost og ca. 2 600 tonn brunost i året. Etter utbyggingen vil kapasitet øke til å kunne foredle ytterligere 11 millioner liter kumelk, på toppen av dagens produksjon.

Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet det oppgraderte Meieriet på Storsteinnes torsdag. I et intervju med Nordlys sier Sandra

Dette er en stor dag og det TINE har gjort er utrolig viktig for matproduksjonen i Nord-Norge, ikke minst for geitemelken. I tillegg er det en viktig industriarbeidsplass for området rundt her, sier Borch.

Brunosten skal ut i verden: 

Viste du at Brunosten for alvor begynner å bli anerkjent i Asia – og spesielt i det sørkoreanske markedet?

NRK: Sør-Korea - Ja vi elsker brunost

DN: Eksportboom for Norsk brunost

Faktaboks: Disse verdiene skaper TINE-melka nasjonalt
Totalt fotavtrykk hele næringskjeden: 22,6 mrd kr.
Totalt sysselsatte i hele næringskjeden: 25 890 årsverk
Så mye fikk bøndene igjen fra TINEs overskudd: 1,4 milliarder kr.
Så mye utgjør etterbetalingen i snitt pr. bonde: 201 500 kroner
Antall melkeprodusenter (foretak): 6997

Faktaboks: Disse verdiene skaper TINE-melka i Troms og Finnmark:
Totalt fotavtrykk hele næringskjeden: 810 millioner kroner
Totalt sysselsatte i hele næringskjeden: 960 årsverk
Så mye fikk bøndene i fylket igjen fra TINEs overskudd: 54,6 millioner kroner
Så mye utgjør etterbetalingen i snitt: 172 800 kroner
Antall melkeprodusenter (foretak): 316

Faktaboks: Sysselsetting fra landbruket i Troms og nasjonalt sammenlignet med andre næringer:
Totalt sysselsatte i primærbruket i landbruket: 1013 (bønder)
Totalt sysselsatte inkludert videreforedling samvirker (TINE og Nortura): 2.340 årsverk.
Sysselsetting i Akvakultur i Troms: 900 årsverk

Totalsysselsetting nasjonalt for TINE og TINEs melkebønder: 11.850 årsverk. 

Total sysselsetting nasjonalt for akvakultur: 8.370 årsverk. 

Vedlegg:

Siste saker