126 TINE-bønder hedres for enestående arbeid

Hver eneste dag i opptil 25 år har disse melkebøndene produsert melk av ekstraordinær kvalitet - uten et eneste feiltrinn. Nå belønnes de med hedersprisene Sølvtine og Mjølkespann for sin innsats for norsk matproduksjon.

I TINE måles kvaliteten på all melk som leveres inn til anleggene. Den beste melka blir klassifisert som «elitemelk», og bønder som klarer å levere denne kvaliteten ved hver henting i 15 og 25 år hedres med henholdsvis SølvTine og Melkespann. I år er det 79 mottagere av SølvTine og 47 mottagere av Mjølkespannet.

På jobb for levende lokalsamfunn

Sammen med den norske melkebonden skaper TINE verdier for nesten 23 milliarder kroner og 26000 arbeidsplasser utenfor egen virksomhet. Det bidrar til naturlig, sunn og kortreist mat, og skaper levende lokalsamfunn slik at folk kan velge hvor de vil bo og leve.

-Det finnes ingen snarveier til skikkelig god melk. 25 år uten et eneste feiltrinn er ikke flaks - det er lidenskap, perfeksjon og kunnskap i skjønn forening. Med hjerte for dyra og et fremtidsretta tankesett leverer vi en kvalitet i verdenstoppen. Jeg er utrolig stolt av mine kolleger, og gratulerer alle mottakere med vel utført oppdrag, sier styreleder i TINE, Marit Haugen

Det er bare TINE som mottar mjølk fra gårder i hele Norge. Det gjør det mulig å drive mjølkeproduksjon over hele landet. 8 av 10 nordmenn mener det er viktig at Norge er mest mulig selvforsynt, ifølge en ny undersøkelse fra Opinion på vegne av TINE. Mens 7 av 10 nordmenn mener vi må produsere mat i alle deler av Norge.

– Vi i TINE er en viktig del av Norges selvforsyningsevne. Og med krig i Europa og andre deler av verden den seneste tiden, er det viktigere enn noen gang å sørge for landbruk og trygg, norsk matproduksjon i hele landet. Det skaper også liv og lokalsamfunn, og gjør det mulig å bo i hele vårt langstrakte land, avslutter Haugen.

Fakta om Sølvtine og Mjølkespann:

  • Totalt mottar 79 melkebønder Sølvtine og 46 mottar Mjølkespannet i 2024   
  • Mottakerne av Sølvtine har levert elitemelk 15 år på rad uten en eneste feil og mottakerne av Mjølkespannet har levert elitemelk 25 år på rad uten en eneste feil. De står for meget god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyreomsorg
  • Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få. Melka blir målt etter ulike kriterier som blant annet nivå av celletall som forteller om jurhelsa, bakterienivå som forteller om hygiene i fjøsdrifta og melkestellet og frie fettsyrer som forteller om smaken på melka. Melka må være fri for medisinrester og dette blir kontrollert ved hver melkehenting. For å sikre god melk i butikken tester TINE kvaliteten på melka åtte ganger gjennom hele verdikjeden, fra fjøset og fram til butikken.   
  • Målet med hedersprisene er å påskjønne dyktige melkeprodusenter og øke interessen for godt fjøsstell, god gårdsdrift og levering av melk med særlig god kvalitet
  • Sølvtinen har blitt utdelt hvert år siden 1994, mens Mjølkespannet ble utdelt for første gang i 2018  
  • Både Sølvtine-prisen og Mjølkespannet er laget i ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.   

Vedlegg: