Norges Idrettsforbund og Olympiske & Paralympiske komité

TINE er en av Olympiatoppens (OLT) hovedsamarbeidspartnere og stolt sponsor av olympiakroppen. Vi ønsker å fremme fysisk aktivitet, gode kostholdsvaner og matglede.

Gjennom samarbeid med særforbundene er TINE en aktiv støttespiller for norsk topp- og breddeidrett samt konkurransefrie aktiviteter.

Styrket kompetanse om idrettsernæring

TINE har gjennom samarbeidsavtalen bidratt til å styrke ernæringskompetansen innen idretten og utvikle nye produkter som f.eks YT. Vi setter søkelys på fysisk aktivitet, kostholdsvaner og matglede gjennom samarbeidet med NIF og OLT.

Stolt samarbeidspartner til idrett og matglede

TINE ønsker gjennom samarbeidsavtalene med idretten og det matfaglige miljøet i Norge å fremme fysisk aktivitet, gode kostholdsvaner og matglede. Vi har samarbeidsavtaler med blant annet Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund, YT Holmenkollstafetten og Norges Kokkemesteres Landsforening.