Kulturarv og seterdrift

Vår lange historie innen meieridrift er en reise i norsk kulturhistorie.

Herdalssetra

Samarbeidet med Herdalssetra er knyttet til vår kulturarv, røtter og grunnpilarene i vår virksomhet. Idylliske Herdalssetra i Norddal er på Unescos liste over verneverdige steder og er en seter med 300 års ubrutt setertradisjon og 300 mjølkegeiter. Setergrenda har et unikt bygningsmiljø med over 30 gamle seterhus som ligger i klynge.

Herdalssetra tilbyr både egenproduserte produkter og TINE-produkter. Geitmelka går hovedsaklig til Snøfrisk, men noe går også til tradisjonell brunostproduksjon. I tillegg viser de hvordan man yster både hvit og brun ost på gammelt vis. Herdalssetra promoterer utvalgte TINE-oster (Jarlsberg/Snøfrisk) til sine besøkende, som en del av omvisningen.

Rausjødalen Setermeieri

Rausjødalen Setermeieri er både Norges og Nord-Europas eldste andelsmeieri samt Europas første fellesmeieri nord for Alpene. En januarkveld i 1856 samlet tjuefem driftige bønder seg i en stue på Tolga i Østerdalen. De hadde alle laget melk, smør og ost på hver sin gård og hver sin seter i alle år. Nå ønsket de å samle kreftene på Rausjødalen og produsere sveitserost. Det hele ble heller en sørgelig historie. Etter bare to år måtte de legge ned driften. Dette skyldes nok flere ting, men dårlig somre med elendig beite, samarbeidsproblemer og lang transport til markedet var noen av årsakene. Rausjødalen anses som TINEs arnested og la grunnlaget for utviklingen av meierisamvirket i Norge.

 

For TINE er det viktig å ta vare på de gamle setertradisjonene som danner grunnlaget for vår virksomhet. TINE bidrar derfor økonomisk for å opprettholde driften av Herdalssetra, Solbråsetra og Rausjødalen Setermeieri.