Søknadsskjema og kriterier for sponsing

TINE fokuserer på idrett, ernæring og matopplevelser. Gjennom de ulike samarbeidsavtalene ønsker vi å formidle våre verdier, samtidig som vi fremmer gode og sunnere matopplevelser. TINE har også fokus på miljø gjennom bevisstgjøring og handling, og humanitært arbeid gjennom avtalen med Røde Kors.

Vi mottar daglig henvendelser om sponsorsamarbeid og sponsing av produkter. De fleste av disse er veldig gode prosjekter som vi gjerne skulle støttet. Gjennom vår sponsorstrategi har vi inngått større og langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte partnere og det betyr at vi i liten grad inngår andre sponsoravtaler.

Alle våre sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

 • Være relevante i forhold til våre inngåtte samarbeidsavtaler
 • Kunne plasseres inn under én av følgende kategorier:
  • Matopplevelser
  • Ernæring og idrett
 • For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

TINE ønsker ikke å prioritere:

 • Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene
 • TINE produkter til servering/bespisning
 • Enkeltpersoner
 • Reiser
 • Pengegaver
 • Russebusser
 • Premier til arrangementer
 • Premier/produkter til 17.mai feiringer

Søk om sponsormidler

Oppfyller ditt prosjekt våre kriterier ønsker vi din søknad via skjemaet under. For at søknaden skal bli behandlet, må den være oss i hende minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

En søknad må inneholde:

 • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker
 • Informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp i mot TINEs fokusområder og kriterier for sponsing.
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har.
 • Hvor lang tid søkes det om sponsing/støtte for.