Hver eneste Jarlsberg®  vendes for hånd (caption)
Foto: TINE

Bygger merkevarer – på norsk

TINE er en av Norges største og mest betydningsfulle merkevarebyggere. Målrettet satsing på produktutvikling har gitt TINE en unik posisjon hos norske forbrukere.

Vårt mål er å være den ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke, med hovedområde innen meieriprodukter. Dette skal vi klare ved å lytte til de ønsker og behov forbrukerne har, samt og levere varer og nye produkter i den form forbrukerne ønsker. Årlig introduserer TINE mellom 60-90 nye produkter til det norske markedet. Nordmenns preferanser er rettesnoren for vårt omfattende og kontinuerlige innovasjonsarbeid, men arbeidet skaper også merkevarer med internasjonal gjennomslagskraft.

Norsk verdensstjerne i vekst

Jarlsberg har etablert seg som et stort internasjonalt merkenavn innen mat, og kan i dag finnes på frokostbordet fra Skjåk til Sydney. I 2013 solgte man i overkant av 11 000 tonn Jarlsberg utenfor Norges grenser, som forteller om stor internasjonal interesse for norske kvalitetsprodukter, som er laget av verdens kanskje fineste melk.

Jarlsberg er i dag TINEs største eksportartikkel.