Driftsleder

Kari Edvardsen Mobil: 950 75 999

Besøk

Klinkerveien 8
8006 Bodø

Telefon

03080

Fax

22 96 73 36/22 96 73 37

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing