Film - Historien om TINE Kefir

Heidi Grønnevik utdannet næringsmiddelskandidat fra Universitetet på Ås og har en fordypning i syrnet melk, og spesielt i kefir fra en doktorgrad fra 2012. Her forteller hun hvordan kefir oppsto.

«Kefir er et av de eldste syrnede melkedrikkproduktene vi kjenner til. Det har sin opprinnelse i Kaukasus, i området mellom Svartehavet og Det kaspiske hav i fjellområdet hos nomadefolket. Der var det vanlig å oppbevare melk i dyreskinnsekker og bare ta den mengden man ønsket å bruke, og fylle på med ny melk. Når en dyreskinnsekk ikke vaskes, vil det dannes en biofilm av mikroorganismer, som vil påvirke melken ved å omsette melkesukkeret og syrne den. Etter hvert som dette laget vokser, vil det falle av biter som trolig er opprinnelsen til kefirkorn. Kefirhistorien i TINE startet på 30-tallet. En del medarbeidere fra meieriet i Oslo var i Russland, og fikk med seg noen kefirkorn tilbake. De laget laboratorieprøver av det, klarte å begeistre ledelsen og det ble besluttet at vi skulle prøve å produsere det. De kefirkornene som ble hentet til TINE på 30-tallet, var i bruk helt frem til 60-tallet. Da oppsto det noen kvalitetsutfordringer med dem, de mistet noe av sin aktivitet, og man valgte derfor å tilføre samlingen nye kefirkornkulturer. Da ble samlingen utvidet til de syv kefirkornkulturene vi fortsatt bruker i dag. Så helt fra 60-tallet og fortsatt frem til i dag, er det de samme syv kefirkornkulturene TINE bruker i produksjonen. Den måten vi lager kefir på i TINE i dag, har vi holdt på med siden 30-tallet. Det er den autentiske måten å lage kefir på, ved å bruke kefirkorn som starter.Ved å gjøre denne trinnvise syrningsprosessen, oppnår vi et produkt med en mye rikere og fyldigere aroma enn man ville ha gjort ved å for eksempel kun bruke ett trinn.»

Merkevarer