TINEs post-, besøks-, og fakturaadresser

Besøks- og postadresse
Bedriftsveien 7, 0950 Oslo
Postboks 113 Kalbakken, 0902 Oslo

Dersom henvendelsen din skal til TINEs kundesenter, ber vi deg merke sendingen med TINE Kundesenter.

Annen adresse
Lakkegata 23, 0187 Oslo
Postboks 7, 0901 Oslo

Sentralbord: 03080
Fra utlandet: +47 75 66 30 80
Telefaks: 22 96 72 05

E-post: firmapost@tine.no

Fakturaadresse

Fakturainformasjon til TINE finner du på denne siden

Våre meierier

Se egen oversikt over alle TINEs meierier.