TINEs post-, besøks-, og fakturaadresser

Kontaktinformasjonen til TINE finner du her.

Kontakt TINE (Hovedkontor)

Besøksadresse
Lakkegata 23, 0187 Oslo

Postadresse: Postboks 7, 0901 Oslo

Sentralbord: 03080
Fra utlandet: +47 75 66 30 80
Telefaks: 22 96 72 05

E-post: firmapost@tine.no

Fakturaadresse

Fakturaer til TINE SA skal fortrinnsvis sendes som e-faktura, alternativt e-post eller papir.

1. Elektronisk faktura
Format E2B Adresse NO947942638
Format EHF Adresse 9908:947942638
For mer informasjon, se www.tine.no/efaktura

2. E-postfaktura
epostfaktura@tine.no

3. Papirfaktura
TINE SA, Fakturamottak, Ref.: , Postboks 4242 Sluppen, 7436 Trondheim

Vi ber om at våre leverandører og andre samarbeidspartnere oppgir navn på referansen i TINE SA på fakturaen.

Våre meierier

Se egen oversikt over alle TINEs meierier.