Fakturering

TINE-Gruppa har innført elektronisk fakturabehandling. Muligheten til å sende oss papirfaktura vil etter hvert forsvinne

Ved fakturering av varer og tjenester til TINE SA med tilhørende datterselskaper finnes det tre måter å sende faktura, kreditnota og purringer:

Elektronisk faktura

EHF-format

Firmanavn Organisasjonsnummer
TINE SA 947942638
Ostecompagniet AS 984054750
Fjordland AS 936661386
Diplom-Is AS 984460198
Bunes Fryselager AS 997885562


Se detaljer om elektronisk fakturabehandling nedenfor

Epost

Epostfaktura (kun pdf): epostfaktura@tine.no

En epost kan inneholde ubegrenset antall fakturaer, men kun en faktura per vedlagte fil.

Papirfaktura

Firmanavn                                  
Fakturamottak                
Postboks 4242 Torgard
7436 TRONDHEIM                                                                    

Vi foretrekker elektronisk faktura eller epost. Muligheten til å sende oss papirfaktura vil etter hvert forsvinne. 

Krav til innhold 

Referanse

Bruker-ID til den som skal motta fakturaen hos TINE.
Normalt 6 bokstaver fx: “ABCDEF” eller 6 bokstaver og 2 tall ex.: “ACBDEF01”
I EHF-format er dette feltet: “Accounting Customer Party”

Ordre-/bestillingsnummer

Utfylles kun hvis oppgitt av TINE.
I EHF-format er dette feltet: “OrderReference” 

Betalingsbetingelser

Minst 30 dager etter fakturadato 

Hva er elektronisk faktura?

EHF-faktura er en faktura som overføres elektronisk fra leverandør til kunde og som behandles maskinelt. PDF-vedlegg eller epost vedlegg regnes ikke som elektronisk faktura ettersom denne type faktura ikke kan importeres i mottakers økonomisystem. 

Hvordan starte med å sende EHF-faktura?

Har du ikke et system eller hvis ditt nåværende system ikke støtter EHF-faktura, finnes det gratis alternativer som ikke krever noen installasjon. Full oversikt over systemer (gratis og betalbare) som leverer EHF finner du her: Fakturaportaler (difi.no)

For mer teknisk informasjon, se hjemmesiden til Difi

Ytterligere informasjon

Kontakt oss på tlf: +47 815 55 222 eller på e-post: regnskap@tine.no