Hvorfor velge TINE?

TINE eier en komplett verdikjede - fra bondegården til produktene er ute i butikk. Dette gir oss et stort spenn i type stillinger og mulige karriereveier, og det gir alle TINE-ansatte store muligheter for utvikling innenfor konsernet.

En tydelig visjon, strategi og etiske retningslinjer kjennetegner TINE - internt og eksternt. Både i omgang med hverandre, som kolleger og i møte med omverden preger kulturen vår samhandling.

Rå muligheter for reale folk

Norge i dag er ikke det samme som Norge for 150 år siden. Ikke TINE heller. Men fortsatt krever utvikling av verdens fineste råvare den samme lagånden og de reale folkene som bygget TINE.

Side ved side viderefører vi stoltheten og kjærligheten til en av landets mest komplekse verdikjeder gjennom ekte innovasjon og sterk tradisjon, hele veien fra gård til bord.

Slik ivaretar vi tilliten til de om lag 10.000 melke­bøndene som eier oss, og tilliten til hele Norge som bevarer og fornyer av norsk mattradisjon. Men viktigst av alt er tilliten til våre medarbeidere, fordi det er vi sammen som skaper morgendagens håndverk og et levende Norge.

Vi trenger deg

Uansett om du er informatiker, teknolog, markedsfører, matviter, selger, økonom, ingeniør, lærling eller vil jobbe med logistikk – er det din unike innsikt, motivasjon, samarbeidsevne og skaperkraft som fortsetter å gjøre TINE til en viktig aktør.

Sammen skaper vi et levende Norge.