– Jeg kunne ikke drevet gård uten TINE

Lise Kaldahl Skreddernes produserer kvalitetsmelk i Bekkarfjord i Finnmark, som verdens nordligste melkebonde. Det takker hun TINE for.

I grenda Bekkarfjord i Finnmark, mellom fjære og lave fjell, ligger gården til Lise Kaldahl Skreddernes. Her, i det nybygde og moderne robotfjøset, produserer 16 fornøyde kyr hvert år 130 000 liter kvalitetsmelk. 

Det hadde ikke vært mulig uten TINE.  

– Det er ingen andre som vil hente melka mi her i Bekkarfjord. At TINE henter melk og har meieri i Finnmark, er helt avgjørende for at vi kan produsere melk her, fastslår hun.  

Samvirket sikrer et levende Norge 

Som markedsregulator i meierisektoren har TINE henteplikt, noe som sikrer at alle melkeprodusenter i Norge får levert melka til samme pris – uansett hvor gården ligger. Og siden TINE er et samvirke, betyr det at alle de 9000 melkebøndene er medeiere som deler overskuddet, og som alle har like mye innflytelse.

– Vi trenger et sterkt samvirke – det sikrer matproduksjon over hele landet, konstaterer melkebonden. 

Lise og mannen, som begge opprinnelig er trøndere, kjøpte Finnmarks-gården for litt over 20 år siden. Hun er stolt over å produsere sunn og trygg mat, og over arbeidsplassene det skaper. For melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk, og gir store ringvirkninger. 

Bare i Troms og Finnmark skapte Tine i fjor verdier for over 800 millioner kroner og nesten 1000 arbeidsplasser.

Kyr i nord
NORDLIG IDYLL: Lises kyr produserer både god melk, vakkert kulturlandskap – og store ringvirkninger. Foto: Privat

Matberedskap i nord 

– Det er gode forhold her for å produsere ren mat av god kvalitet. Med kjølig klima og spredte gårdsbruk har vi lite smittepress på planter og dyr. Det føles veldig meningsfullt og tilfredsstillende at vi klarer å utnytte de små jordressursene vi har.  

Med kort vei til den russiske grensa, og store avstander, er også matsikkerhet og beredskap langt framme i Lises bevissthet. 

– Det er en faktor som gjør matproduksjon ekstra viktig her, poengterer hun.  

Samtidig legger hun ikke skjul på at det også byr på utfordringer å drive landbruk så langt nord.  

– Naturen gjør at det er knapphet på dyrket jord, slik at vi ikke har mulighet til å produsere mer enn det vi gjør i dag. Vi er også ekstra utsatt for vær og vind på vinteren, når det er så store avstander. Det kan bli litt vel spennende innimellom.

Lise og mannen med gården i bakgrunn
MELLOM FJÆRE OG FJELL: Lise og mannen Birger samarbeider om gårdsdriften i Bekkarfjord, men Birger har i tillegg fulltidsjobb som servicetekniker. Her med gården i bakgrunnen. Foto: Iris Egilsdatter Somby

Fornøyde kyr gir førsteklasses melk 

At dyra er friske og fornøyde, i et rent og ryddig fjøs, er noe Finnmarks-bonden setter sin ære i. Det viser også igjen på melkekvaliteten, som Tine måler kontinuerlig. I 2017 ble Lise tildelt Sølvtina, som går til bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år. 

– Når det kommer til renhold og melkekvalitet, er jeg perfeksjonist, smiler hun.

Hun medgir at ikke alt ved yrket er rosenrødt – for det kan bli lange dager hvor utfordringene hoper seg opp, både når det gjelder dyr og drift. Men Lise ville aldri byttet det bort. 

– Å være bonde er mer enn et yrke – det er hele tilværelsen. Jeg kjenner en sterk kjærlighet til både dyra, gården og bondeyrket, og jeg er stolt over å produsere kvalitetsmat. 

Vil konkurrere på like vilkår 

Det ønsker Lise å fortsette med. Når regjeringen nå vurderer framtiden til markedsordningen for melk, håper hun derfor at de vil fase ut de såkalte konkurransepolitiske tilskuddene som Tines konkurrenter mottar. Konkurranseulempen det gir TINE, frykter hun kan gå utover samfunnsoppdraget deres: å skape et levende Norge.

– Konkurranse kan være bra både for forbrukeren og bonden – og disse tilskuddene var nok nødvendige i en startfase, da konkurrentene skulle etablere seg i markedet. Det har de lykkes med nå, og vi ser at de har store markedsandeler i flere sentrale strøk. Da er det på tide at vi får konkurrere på like vilkår, poengterer hun.

  • MENINGSFULLT: Lise finner mye mening i å produsere kvalitetsmat til det norske folket. Det håper hun regjeringen legger til rette for at hun kan fortsette med.  Foto: Iris Egilsdatter Somby