Konkurranseregler for Vinn drømmemøte med Martin Ødegaard 2024

I forbindelse med TINEs sommerkampanje kan du bli med i trekningen av et drømmemøte med Martin Ødegaard. For å delta i konkurransen, fyll inn din persondata (navn, telefonnummer, e-postadresse, postnummer og alder) på tine.no/sommer. Konkurransen varer fra 20. mai til 17. august 2024.

Konkurransen er åpen for alle, men dersom du er under 18 år, så må du få en av dine foreldre eller foresatte til å delta i konkurransen på vegne av deg. Det er da din forelders eller foresattes navn og telefonnummer som du skal legge inn i skjemaet på konkurransesiden, i stedet for ditt eget. Det er kun mulig å delta/registrere seg en gang. 

Vinnerne trekkes innen tirsdag 21. august og kontaktes fortløpende. Vinnerne trekkes tilfeldig.  

TINE vil trekke fem vinnere. Hver vinner kan ha med seg en person. 

Drømmemøtet med Martin Ødegaard vil finne sted tirsdag 3. september 2024 med oppmøtested Ullevål Stadion. TINE vil komme tilbake til oppmøtetidspunkt, men informerer om at møtet kan finne sted dagtid.  Drømmemøtet vil blant annet inkludere møte med Martin Ødegaard, omvisning på Ullevål Stadion og lunsj. Premien kan ikke veksles inn i penger.  

TINE dekker reisekostnader inntil kr. 3 000,- mot fremvist kvittering. Vinneren må selv booke reisen.  

TINE tar forbehold om at møtet med Martin Ødegaard avlyses eller flyttes dersom Martin Ødegaard er forhindret fra å gjennomføre møtet av ulike årsaker.  

Om personopplysninger 

Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven/GDPR. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle TINEs forpliktelse til å trekke vinnere og utlevere premien, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.  

Alternativt til sletting, kan TINE fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan TINE bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle TINEs markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov. 

Kontakt oss på forbruker@tine.no eller ring Kundesenter privat + 47 51 37 16 06 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. Du har mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet. 

TINE har besluttet å videreføre den frivillige ordningen med eget personvernombud, og du kan derfor også kontakte personvernombud@tine.no for spørsmål om behandling av personopplysninger i TINE-Gruppen. 

Ansvarlig for behandlingen er TINE SA, org.nr 94794263. 

Det gjøres oppmerksom på at feilstavede, ufullstendige, forsinkede eller uvirksomme telefonnummer vil bli avvist fra trekning. 

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert. TINE forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer uten videre varsel. TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen.  

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.  

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte TINE Kundesenter Forbruker:  

Tlf: 23 288 335 (åpningstid 09:00-13:00 mandag til fredag) 

Kontaktskjema: https://www.tine.no/kontakt/kontaktskjema 
Facebook: https://www.facebook.com/tine 
Epost: forbruker@tine.no 

Postadresse: Bedriftsveien 7, 0950 Oslo, Postboks 113 Kalbakken, 0902 O