Styret i TINE

 

Marit Haugen

Styreleder

Telefon: +47 959 34 304

Rolf Øyvind Thune

Nestleder

Mobil: +47 901 16 789

Helge Arne Espeland

Styremedlem

Mobil: +47 92 04 30 31

Bjørnar Gjerde

Styremedlem

Mobil: +47 948 74 004

Solveig Bratteng Rønning

Styremedlem

Telefon: + 47 90 72 33 24

Asgeir Pollestad

Styremedlem

Telefon: +47 92 05 33 63

Tor Arne Johansen

Styremedlem (ansatt)

Telefon: + 47 900 15 235

Jeffrey Thomas

Styremedlem (ansatt)

Telefon: +47 95 47 80 44

Ottar Råd

Styremedlem (ansatt)

Mobil: +47 91 30 24 37

Elin Aarvik

Styremedlem (ansatt)

Telefon: +47 92 88 85 58

Anne Berit Løset

Styremedlem

Telefon: + 47 992 54 459