Styret

Styret velges av Årsmøtet. Styret har det overordnede for forvaltningen av foretaket. Styret består av 14 medlemmer valgt blant eierne og TINEs ansatte.

Ti styremedlemmer velges av Årsmøtet og fire velges blant de ansatte. Valgkomiteen legger frem forslag for Årsmøtet om ti av medlemmene til styret. Ansattes fire representanter til styret velges etter reglene for bedriftsdemokrati.